Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Ramsele-Edsele

Vad får du som medlem i PRO Ramsele-Edsele?

PRO har sedan starten 1942 varit en självständig, oberoende och partipolitiskt och religiöst obunden organisation som står öppen för alla pensionärer.

Att vara pensionär är för de flesta något positivt. Saknaden av arbetet och arbetskamraterna kan vara stor men tiden som pensionär öppnar nya möjligheter. Att kunna träffas i olika sociala sammanhang ger ett mervärde av stor betydelse i livet.

PRO ser till att tiden som pensionär blir skönare, roligare och utvecklande.Det är bra om Du som medlem kommer med förslag på intressanta resmål, sammankomster och studieämnen m.m.

PRO-försäkringar som Du kan teckna:

  • PRO Bilförsäkring
  • PRO Hemförsäkring
  • PRO Husdjursförsäkring
  • PRO Olycksfallsförsäkring
  • PRO SparLiv- livförsäkring med eget sparande

PRO är en av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser. PRO påverkar i viktiga samhällsfrågor, rättvisa skatter, hälsa, vård och omsorg m.m.

PRO är även representerat i Kommunala penionärsrådet, KPR, där våra olika intressefrågor tas upp tillsammans med politiker och kommunala tjänstmän. Bengt Nilsson och Henry Jönsson vår förenings representanter.

I medlemsavgiften som för närvarande är 245 kronor per år ingår:

  • Aktiviteter som PRO-föreningen bedriver.
  • Olycksfallsförsäkring för medlem som skadar sig under aktivitet tillsammans med PRO och även på väg till och från aktiviteten.
  • Tidningen PROpensionären som utkommer 9 ggr/år.
  • PRO mervärde, som erbjuder rabatter och förmåner, är kopplat till medlemskapet i PRO.
  • Ny medlem som kommer till sitt första medlemsmöte välkomnas med en lott ”Trippelskrapet”.

Medlemskort och inbetalningskort på avgiften kommer från PRO Riks-organinsation inom 2-3 veckor. Avgiften betalas enklast via autogiro.