Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Ramsele-Edsele

Ansvarsområden

Ju fler som är delaktiga dess bättre. Det är vår gemensamma förening - det är vi!

Personer framför träd

Ansvarsområden

område

vem/vilka

tel.

e-post

boule

Bengt Nilsson

070-670 32 56

bengtnil@hotmail.se

bowling

Lars-Erik Sjödin

070-329 24 13

lesjdin@outlook.com

friskvård

Leif Gissler

Bengt Nilsson

073-043 37 14

070-670 32 56


bengtnil@hotmail.se

motionslådor

Ramsele

Inger Persson

Stig Persson

070-610 89 46

070-247 99 30

stiglp@telia.com

motionslådor

Edsele

LisbethNäsström

Elisabeth Bystedt

076-806 96 33

076-804 55 64


silibettan@hotmail.com

försäkringar

Lars-Erik Sjödin

070-329 24 13

lesjdin@outlook.com

medlemsansvarig

medlemsregistret

Sigrid Nilsson

Maud Ejderkvist

070-218 19 15

073-509 55 48


msej@live.se

köksansvariga

Ramsele

Majvor Hansson

Mona Krånglin Ericsson

Barbro Kjellsson

Elisabeth Bystedt

073-806 23 96

070-638 06 64

070-643 53 28

076-804 55 64

majvor.hansson@telia.com


barbroa.kjellsson@gmail.com

silibettan@hotmail.com

köksansvariga

Edsele

Lisbeth Näsström

Elsy Holmlund

Side Asplund

Ann-Katrin Olsson

Birgit Backe

076-806 96 33

070-660 23 70

070-270 13 54

0623-20423

070-283 25 00


lotteriansvarig

Elisabeth Bystedt

076-804 55 64

silibettan@hotmail.com

trippelskrapet

Kristina Jönsson

070-237 66 94

m.kristina.joensson@gmail.com

resekommitté

Inger Persson

Leif Gissler

Barbro Karlström

070-610 89 46

073-043 37 14

073-091 81 33

stiglp@telia.com


hansbarbrokarlstrom@hotmail.com

trafik

Henry Jönsson

070-329 90 36

henry.joensson@gmail.com

webb, media, hemsida

Kristina Jönsson

070-237 66 94

m.kristina.joensson@gmail.com

Facebook

Elisabeth Bystedt

076-804 55 64

silibettan@hotmail.com

kontakt m. skrivtolkar

Lisbeth Näsström

076-806 96 33