Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

11 oktober: Så skapar du enkla digitala tjänster för alla invånare i kommunen

Webbinariet modereras av Terese Raymond, nationell koordinator för Digidelnäteverket

Del 1: Klockan 9.00-9.45

Inledning

Åsa Lindestam, ordförande, Pensionärernas riksorganisation, PRO

Hur kan digitaliseringen bli effektiv?

– Digitaliseringens oförutsedda effekter
– Därför räcker det inte att följa lagen
– Grundprinciper för att skapa enkel och begriplig design
– Effektiv digitalisering genom användarmedverkan
– Det här säger äldre om sina kommuners digitala tjänster

Stefan Johansson, doktor i Människa-datorinteraktion och VD Begripsam

Tillsammans skapar vi bättre e-tjänster

– Så skapar vi digitala tjänster för äldre invånare
– Erfarenheter och lärdomar från Rättviks samarbete med projektet Digisen
– Användarundersökningar säger inte allt. Vi behöver forum för dialog

Sara Hansson, IT-strateg, Rättviks kommun

Del 2: Klockan 10.00-10.45

Hur tar vi oss an den digitala utvecklingen gemensamt?

– Tänk helhet och hela vägen, en modell för effektiv digitalisering
– Borås erfarenheter av att låna ut surfplattor gratis till äldre
– Sätt individen i centrum, skapa förutsättningar för en effektiv digitalisering

Lena Dahlberg, projektledare, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Kompetenscenter välfärdsteknik, Avdelningen för Vård och Omsorg

Genomgång av metoder och material

– Beskrivning av den samskapande metoden
– Så bjuder du in till, och genomför möten
– Olika roller i den samskapande och iterativa processen
– Öppna upp för nya lösningar genom att arbeta tvärfunktionellt

Stefan Johansson, doktor i Människa-datorinteraktion och VD Begripsam

Del 3: Klockan 11.00-11.45

Panelsamtal under ledning av moderator Terese Raymond.

Anita Hildén, ordförande i PRO-Tyresö och ledamot i Tyresö kommuns pensionärsråd.

Marie Näslund, samhällspolitisk chef, PRO

Lena Dalhberg, projektledare, SKR, Kompetenscenter välfärdsteknik, Avdelningen för Vård och Omsorg

Sara Hansson, IT-strateg, Rättviks kommun

Stefan Johansson, doktor i Människa-datorinteraktion och VD Begripsam

Läs om hela webbinarieserien och anmäl dig