Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FOTO: Mostphotos

Äldres boende – idag och imorgon

Under de senaste 20 åren har antalet särskilda boenden för äldre med stora vård- och omsorgsbehov minskat. Utvecklingen har istället varit att allt fler bor kvar i eget boende, med stöd av hemtjänst och hemsjukvård. Det gäller även de allra äldsta. Vid 100 år fyllda bor nära hälften kvar i vanligt boende.

Utvecklingen mot att allt fler äldre bor kvar i egna hem, med stöd av hemtjänst och hemsjukvård, gör fler äldre beroende av politiska beslut om just hemtjänst och hemsjukvård. För att allt fler av oss äldre ska kunna bo kvar i våra tidigare boenden måste det ju finnas möjligheter att anpassa bostäderna efter äldres behov.

Anpassat boende
För den som varken kan bo kvar hemma eller behöver särskilt vård- och omsorgsboende finns så kallat anpassat boende.

Men hyrorna i trygghetsboenden är ofta höga, eftersom trygghetsboenden antingen är nybyggda eller nyrenoverade. Många äldre som vill byta till ett mer anpassat eget boende klarar inte det ekonomiskt.

Färre äldreboenden
Särskilt vård- och omsorgsboende kan endast fås efter biståndsbeslut i kommunen. Eftersom antalet platser minskat har det blivit allt svårare för äldre att få ett sådant biståndsbeslut. Därför har det blivit så att fler äldre skickas mellan korttidsvård och hemmet i väntan på att plats i särskilt boende eller slutenvården ska beviljas.

Det i sin tur har ökat pressen på både primärvården, hemtjänsten och anhöriga.

Bättre samverkan och större satsningar
Bra boende för äldre kräver mer kunskap och bättre samverkan mellan kommunerna och intresseorganisationerna.

PRO anser att kommunerna måste bli skyldiga enligt lag att ansvara för att det finns tillgång till trygghetsboende som även äldre med låga inkomster kan flytta till. Det ska inte krävas någon biståndsbedömning för att få flytta till ett trygghetsboende.

PRO kräver dessutom laglig rätt för äldre par att få bo tillsammans även när endast en av dem behöver vård- och omsorgsboende.