Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Fotografi på två händer i närbild som håller upp en tom plånbok.

Pensionssystemet faller samman medan politikerna tittar på, menar PRO:s Åsa Lindestam. Foto: Mostphotos.

Kategorier:
Pension
Publicerad:

Bra att oppositionen prioriterar välfärden, men var är pensionerna?

Välfärden är den fråga som främst skiljer regeringens budget från oppositionspartiernas. Både S, V, C och MP föreslår högre anslag till kommunerna och regioner, en inriktning som PRO stödjer. Åsa Lindestam, ordförande för PRO, kommenterar oppositionens budgetförslag.

Den 20 september presenterade finansminister Elisabeth Svantesson (M) regeringens budget­proposition som alla fyra Tidö-partier står bakom. Den kommenterade PRO här. Länk till annan webbplats.

Eftersom regeringen har majoritet i riksdagen tillsammans med Sverigedemokraterna kommer den att vinna bifall och bli landets statsbudget för 2024. Oppositionens budgetmotioner är dock intressanta även om de inte kommer att bli verklighet – de visar hur alternativen ser ut i politiken och kan ge en signal om hur politiken kan se ut efter nästa val.

Stora underskott i kommuner och regioner

Sveriges Kommuner och Regioner har bedömt är att organisationens medlemmar får ett underskott på totalt 28 miljarder kronor för 2024 – regionernas underskott blir 22 miljarder kronor och kommunernas 6 miljarder kronor. De fyra oppositionspartierna anslår alla mer pengar till välfärden i sina budgetförslag. Åsa Lindestam menar att välfärden borde vara högsta prioritet i statens budget:

–Nyligen aviserade Region Sörmland att 700 medarbetare kan behöva lämna verksamheten. Jag är rädd för att vi kan komma att se stora personalneddragningar i välfärden kommande månader och dessutom högre taxor i till exempel sjukvården. Detta slår mot många äldre. Regeringen hade kunnat förhindra utvecklingen om den prioriterarat bidragen till kommuner och regioner högre. Oppositionens budgetförslag visar att det är möjligt att värna välfärden.

Politikerna passiva om pensionerna

Pensionsfrågorna är i stort sett frånvarande i oppositionens budgetmotioner. PRO har påtalat problemet att den svaga utvecklingen av inkomstpensionerna innebär att det inte längre lönar sig att ha arbetat ett fullt arbetliv för stora grupper av pensionärer. Åsa Lindestam är kritisk:

–De politiska partierna verkar tro att det finns tid att dra pensionsfrågan i långbänk. Det stämmer inte – pensionssystemet faller samman medan politikerna tittar på. Hittills under mandatperioden har pensionsfrågan handlat om vilka partier som sitter i pensionsgruppen. Men det avgörande är inte pensionsgruppens sammansättning utan att den förmår lägga förslag för högre inkomstpension!

För att höja inkomstpensionen för dagens och framtidens pensionärer kräver PRO att pensionsavgiften höjs till 18,5 procent och att en regel införs som gör det möjligt att betala ut pensionssystemets överskott i form av högre pensioner.

Åtgärder krävs för jämställda pensioner

Sverige har det största pensionsgapet mellan mäns och kvinnors pensioner av de nordiska länderna. Två av oppositionsbudgetarna lyfter problemet.

–Jag vill ge en eloge till Miljöpartiet och Centerpartiet som lyfter frågan om jämställda pensioner i sina budgetförslag. I den frågan finns mer att göra: Kvinnor har i genomsnitt bara 71 procent av männens pension. Arbetslivet måste bli mer jämställt, det ska ske full inbetalning till pensionen under föräldraledigheten och arbetsmarknadens parter bör göra tjänstepensionerna jämställda, säger Åsa Lindestam.

Bra förslag för pensionärerna finns hos både regering och opposition

De fyra oppositionspartierna är eniga med regeringen om flera förslag som också PRO står bakom. Exempel på det är att äldreomsorgslyftet för personal i äldreomsorgen förlängs och att årskullen 1957 kompenseras för skattemissen som de drabbas av under innevarande år.

I oppositionspartiernas budgetar hittar Åsa Lindestam andra förslag som gynnar Sveriges pensionärer:

–Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger förslag om ett gemensamt kort för kollektiv­trafiken i hela landet. Båda partierna understryker att pensionärer ska betala en låg taxa. Det är en intressant idé som trycker ned kostnaderna och underlättar klimatsmarta resor. Ett annat bra förslag är arbete med systematisk mat- och måltidsuppföljning i äldreomsorgen, som Centern föreslår.

–Socialdemokraterna lägger förslag för att personer som uppbär sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension, inte ska drabbas av högre skatt, vilket blir följden av regeringens budgetförslag. Det är oanständigt att förtidspensionärer ska straffbeskattas!

Text: PRO