Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Åsa Lindestam

Foto: Anneli Nygårds

Kategorier:
Pensionärers ekonomi
Publicerad:

Pensionssystemet är rikt – pensionärerna fattiga?

Pensionssystemet gör stora överskott men pengarna kan inte betalas ut till pensionärerna. Samtidigt är Sveriges pensioner är de minst jämställda i Norden. Det framkom vid ett seminarium som PRO och SKPF Pensionärerna arrangerade tillsammans med tankesmedjan Tiden. I en kommande rapport vill organisationerna visa hur pensionssystemet kan reformeras.

Förändrade pensioner kräver ny analys

Förändringarna på pensionsområdet har varit många de senaste åren. Garantipensionen har höjts, den kraftiga inflationen har pressat pensionärernas köpkraft och riksdagen har beslutat om höjda åldersgränser i pensionssystemet.

För PRO innebär det nya läget att gamla resonemang och ståndpunkter kan behöva förnyas. Tillsammans med SKPF Pensionärerna och tankesmedjan Tiden uppdaterar PRO därför rapporten Höj den allmänna pensionen! som först presenterades för två år sedan.

För att få in nya fakta och perspektiv till arbetet med rapporten arrangerade organisationerna bakom rapporten ett kunskapsseminarium där två inbjudna talare fick ge sin bild av problemen med pensionssystemet och vad som kan göras för att rätta till dem.

Jämställda pensioner och pensionssystemets ekonomi

Den förste talaren var Petter Odmark, med en lång bakgrund som tjänsteman i Regeringskansliet med ansvar för pensionssystemet. Han presenterade prognoser om pensionssystemets ekonomi i framtiden och gav sina förslag om hur politikerna borde förändra systemet.

Den andra talaren var Clara Berglund, generalsekreterare vid Sveriges kvinnoorganisationer. I sitt anförande utgick hon ifrån en rapport där pensionssystemen i de nordiska länderna jämfördes ur jämställdhetssynvinkel. Bland de undersökta länderna är skillnaden mellan kvinnors och mäns pensioner störst i Sverige, enligt studien.

Pensionssystemet är rikt – pensionärerna fattiga?

Petter Odmark slog fast den lite oväntade slutsatsen att framtiden för pensionssystemets ekonomi ser mycket ljus ut: mer pengar kommer in i systemet än vad som kommer att betalas ut de kommande decennierna. Miljarderna läggs just nu hög i pensionssystemet, eftersom det inte finns något sätt att betala ut överskottet till pensionärerna. ”Pensionssystemet är rikt och pensionärerna fattiga”, som en deltagare vid seminariet spetsigt formulerade saken.

Odmark påpekade att rättvisan mellan generationerna riskeras om den generation som betalar in överskotten i systemet inte får del av dem, medan framtida pensionärer i stället kan höja sina pensioner.

Om pensionssystemet får en mekanism för att dela ut överskottet – en ”gas” i systemet – kan pensionerna växa. Om inflödet till systemet samtidigt ökar genom höjda avgifter kan pensionerna bli ännu högre. I storleksordningen 1 500 kronor i månaden för män och 1 000 kronor för kvinnor skulle det betyda inom ett antal år, enligt Odmarks beräkningar. (Jämställdheten mellan könen löses inte av dessa åtgärder, som synes.)

Sverige är sämst i Norden

Clara Berglund berättade att blev förvånad när hon insåg att Sverige hamnade på jumboplats i den undersökning av pensionssystem som hon och kollegor i de nordiska länderna utfört. ”Sverige brukar ju vara bäst på jämställdhet” konstaterade Bergstrand. När det gäller pensioner är skillnaderna minst på Island, där har männen fem procent högre pension än kvinnor. På andra plats ligger Danmark med en skillnad på åtta procent. I Sverige är skillnaden 28 procent, enligt studien.

Det är inte arbetsmarknaden som är orsaken till att Sverige har de mest ojämlika pensionerna, påpekade Berglund. De nordiska samhällena är lika varandra – kvinnor lönearbetar i hög grad och jämställdhetsambitionerna är höga. Problemet med de ojämställda svenska pensionerna finns i själva pensionssystemet.

Tjänstepensionerna – boven i dramat?

Det är särskilt tjänstepensionerna, de kollektivavtalade pensioner som fack och arbetsgivare ansvarar för, som låter männen dra i väg i Sverige. Det finns ett tak för vilka inkomster som ger högre pension i det allmänna pensionssystemet, men för tjänstepensionerna saknas tak. Tjänstepensionerna kompenserar rent av för den del av inkomsten som ligger över taket. Sverige är det enda land i den industrialiserade världen där tjänstepensioner är så gynnsamma för högavlönade, berättade Clara Berglund. Och i gruppen högavlönade dominerar männen.

Det som förenar det isländska och det danska pensionssystemet är att båda bygger på en grundpension som är lika för alla. Därutöver finns avtalade och privata pensioner. Det svenska systemet bygger på att all inkomst ska ge pensionsrätt och att grundpension är låg. Det är inte ett system som är bra på att ge jämställda pensioner, hävdade Clara Bergstrand.

Reformförslag

Både att införa en gas och att höja inbetalningarna till pensionssystemet är fullt möjligt att göra snabbt, menade Petter Odmark. Politiskt finns i grunden samsyn och ”gasen” har redan utretts av en statlig utredning. Problemet är pensionsgruppen. Politiska låsningar gör att besluten inte fattas. Upplös tillfälligt pensionsgruppen och fatta de nödvändiga besluten föreslog Odmark.

Även Clara Berglund hade radikala förslag. Det är dags att inspireras av Island och Danmark och gå över till ett system med en grundpension kompletterad med avtalade och privata lösningar tyckte hon. Hon ville också att arbetsmarknadens parter gör om systemet med tjänstepensioner och att staten betalar in till pensionssystemet vid sjukdom, studier och vård av anhöriga – åtgärder som skulle gynna kvinnor.

Ny rapport i höst

I höst planerar PRO, SKPF och Tiden att en uppdaterad pensionsrapport ska presenteras. Rapporten kommer att lägga förslag på åtgärder för att höja den allmänna pensionen, göra pensionssystemet mer rättvist och pensionerna mer jämlika. Petter Odmarks och Clara Berglund inlägg kommer att finnas med i arbetet.

Se hela inspelningen från seminariet på Facebook watch Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Text: PRO