Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Åsa Lindestam

Foto: Anneli Nygårds

Kategorier:
Övrigt
Publicerad:

PRO uppmärksammar internationella kvinnodagen

PRO vill idag på internationella kvinnodagen den 8 mars rikta strålkastarljuset mot Sveriges kvinnliga pensionärer och deras ekonomiska situation. PRO kräver att regeringen gör mer

Igår sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres att vi har 300 år kvar till jämställdhet. Det kanske inte gäller Sverige främst, men även här finns det klyftor mellan män och kvinnor som det är hög tid för politiken att ta tag i. Idag har kvinnor i genomsnitt bara cirka 70 procent av mäns totala pensioner, alltså allmän pension och tjänstepension. Det är inte värdigt ett land som strävar efter att vara jämställt.

Vad vill PRO?

PRO vill höja den allmänna pensionen så att alla – även kvinnor – får pensioner som går att leva på. Vi vet att idag finns det såväl yngre som äldre kvinnor som inte har råd att skilja sig för att de har för låg inkomst. I förlängningen måste kvinnors arbetsmarknad förändras och förbättras. Som det är nu finns det orättvisor på arbetsmarknaden som lever vidare i pensionssystemet.

PRO vill också se sänkta kostnader för tandvård. Ingen ska behöva avstå ifrån nödvändig tandvård för att man inte har råd. Även i tandvårdsfrågan finns det ett jämställdhetsperspektiv eftersom de äldre som idag avstår att gå till tandläkaren givetvis är de som har lägst pension, och det är i stor utsträckning kvinnor.

Äldreomsorgen har många kvinnor som anställda, men också bland de som tar del av vården och omsorgen är kvinnor i majoritet. Trots att pandemin med all önskvärd tydlighet visade att äldreomsorgen behöver mer resurser och bättre arbetsvillkor så sparas det ofta in på äldreomsorgen. PRO vill ändra på detta!

PRO:s interna arbete

När Åsa Lindestam valdes till PRO:s ordförande på kongressen 2022 var hon bara den andra kvinnan på posten. PRO har, liksom samhället i övrigt, en lång tradition av att ledas av män. PRO arbetar som organisation för att fler kvinnor ska vilja ta ledande positioner. Därför har vi lanserat ett kvinnligt ledarskapsnätverk där Åsa Lindestam knyter kontakt med andra ledare som är kvinnor i PRO. Under våren 2023 anordnar PRO en kurs i ledarskap för kvinnor.

Text: PRO