Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Åsa Lindestam i röd kavaj.
Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

Låt inte äldreomsorgen betala notan i lågkonjunkturen

I veckan släppte Sveriges kommuner och regioner (SKR) sin ekonomirapport. SKR slår fast att det blir bistra tider med ekonomiska underskott i en majoritet av regionerna och flera kommuner nästa år. Rapporten pekar också ut utmaningar inom kompetensförsörjningen särskilt inom äldreomsorgen. PRO kräver nu att regeringen agerar.

PRO vill inte att pensionärerna ska stå för notan när Sverige går in i tuffa ekonomiska tider. Vi ser redan idag att äldreomsorgen är hårt ansatt och den här rapporten konstaterar att det inte kommer att bli bättre. PRO vill se ett skifte i synen på äldreomsorgen där lagstiftningen slår fast att äldre har rätt till goda levnadsvillkor och minst 10 miljarder kronor årligen garanteras i tillskott från staten.

Så vill PRO förbättra äldreomsorgen

PRO släppte nyligen en rapport med skarpa förslag om hur vi kan förbättra Sveriges äldreomsorg. De är:

  • Inför en äldreomsorgslag och låt lagstiftningen slå fast att äldre har rätt till goda levnadsvillkor och ett värdigt liv.

  • Minst 90 procent av personalen inom äldreomsorgen ska ha fast anställning och möjlighet att arbeta heltid utan delade turer.

  • Alla äldre med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som är undersköterska och fritt förfoga över beviljade serviceinsatser.

  • Tillför 10 miljarder kronor per år för en god äldreomsorg.

  • Gör kommunala och regionala pensionärsråd obligatoriska.

    Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet!

Text: PRO