Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Åsa Lindestam
Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

Ny PRO-rapport om äldreomsorgen: Lägstanivå eller livsglädje?

Många svenskar oroar sig över vården av anhöriga äldre och sin egen ålderdom. Trots de brister i äldreomsorgen som pandemin tydliggjorde så det är det väldigt tyst från våra politiker. PRO vill få ett slut på denna tystnad och åter sätta frågan på dagordningen. Därför släpper vi nu en rapport med fem åtgärder för att skapa en äldreomsorg med hög kvalitet som är likvärdig över landet.

Lägstanivån i äldreomsorgen är oacceptabel

PRO:s medlemmar vittnar om otrygga arbetsvillkor för personalen och vanvård av multisjuka äldre och oroliga anhöriga. Och enligt en granskning gjord av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)så når ingen av landets kommuner helt och hållet upp till lagens krav.
En av PRO:s viktigaste frågor är kvaliteten inom äldreomsorgen. Dagens PRO menar att de politiska partierna saknar idéer för hur livet ska se ut när man blir gammal. Vilket ansvar ska samhället ta för att garantera miljoner pensionärer rätten till ett tryggt och värdigt liv?

En rimlig vision för den svenska äldreomsorgen borde vara att den utgår från människors rätt till god livskvalitet samt att personalen har hög kompetens, goda arbetsvillkor utan delade turer och där timanställningar används till ett minimum. Äldre människor ska känna de personer de tar emot i sitt hem och ha en fast, välutbildad omsorgkontakt som säkrar deras behov av trygghet, kontinuitet och stimulans. När tryggheten i det egna hemmet försvinner ska man förstås få flytta till ett särskilt boende.
Detta kanske låter som en självklarhet snarare än en vision, men det vi
beskriver är långt från hur verkligheten faktiskt ser ut.

Fem viktiga krav i rapporten

  • Inför en äldreomsorgslag och låt lagstiftningen slå fast att äldre har rätt till goda levnadsvillkor och ett värdigt liv.
  • Minst 90 procent av personalen inom äldreomsorgen ska ha fast anställning och möjlighet att arbeta heltid utan delade turer.
  • Alla äldre med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som är undersköterska och fritt förfoga över beviljade serviceinsatser.
  • Tillför 10 miljarder kronor per år för en god äldreomsorg.
  • Gör kommunala och regionala pensionärsråd obligatoriska.

    Läs rapporten i sin helhet genom att klicka på den här länken. Pdf, 284.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Text: PRO