Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Skuggor där en man hotar att slå en kvinna

Foto: Mostphotos

Kategorier:
Publicerad:

PRO: Äldre kvinnor utsätts också för våld!

Idag på internationella dagen mot våld mot kvinnor vill PRO lyfta de äldre kvinnornas perspektiv. Det finns mycket forskning om våld mot kvinnor, men ofta rör forskningen inte äldre kvinnor. De få studier som ändå finns om äldre kvinnor visar detsamma som gäller vid våld mot kvinnor i yngre åldrar. Det vill säga att våldet är grövre, ofta upprepat och att det innebär svårare skador än det våld män utsätts för.

Våld mot äldre kvinnor kan se mycket olika ut. Ofta är det partnern eller en före detta partner som står för våldet, men det kan också vara andra anhöriga eller personal som ska ge vård, stöd och service. I våldet mot äldre kvinnor ingår allt från misshandel, hot och sexuella övergrepp till kränkningar i ord, att tvingas titta på pornografi, emotionell utpressning, isolering samt ekonomiskt utnyttjande. Hot och våld kan också riktas mot kvinnans ägodelar eller mot ett husdjur.

Oavsett ålder kan det vara svårt för en kvinna att söka hjälp och att bryta upp från en relation där hon utsätts för våld. För äldre kvinnor finns ytterligare försvårande omständigheter. Till viss del är det en generationsfråga där äldre inte ser handlingarna de utsätts för som våld. Många äldre upplever också en skam att prata med utomstående om att partner är våldsam.

Äldre kvinnor är också de med de lägsta pensionerna. Många har tagit hand om barn och hem, jobbat deltid i kombination med låga löner. Många kan helt enkelt inte lämna sin partner av rent ekonomiska skäl.
Därför är det så viktigt att samhället tar frågan på allvar, så vi lär oss upptäcka våldet. Och det handlar om kunskap. Relevanta yrkesgrupper och samhällsinstanser som hälso- och sjukvården, socialtjänsten och rättsväsende behöver mer kunskap. Hälso- och sjukvården har en nyckelroll att spela och äldre kvinnor och män bör alltid få frågan om de utsatts för våld när de söker vård.
Personal inom äldreomsorgen är de som har störst möjlighet att upptäcka våldet och därför borde det vara självklart att satsa på extra kunskapsinsatser just där. Kommunerna måste också inkludera äldreomsorgen i sin lokala samverkan kring våld i nära relationer.

Det behövs också mer forskning om våld mot äldre kvinnor och män. I dag har forskare som studerat våld mot äldre ofta analyserat resultaten för kvinnor och män gemensamt. I studier om handlar om våld mot kvinnor exkluderas ofta äldre kvinnor. PRO får kontinuerligt påpeka i sina remissvar till statliga utredningar, att man glömt bort de äldre

Vi måste släppa gamla föreställningar om äldre inte kan vara våldsamma eller utsättas för våld. De fortsätter att vara samma människor även när ålderssiffran passerar 65. Det händer att kvinnor faller offer för dödligt våld på grund av att kunskapen och reaktionerna från omvärlden brister. Det måste vi göra någonting åt.


Text: PRO