Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Äldre patient och en läkare
Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

PRO tycker till: strama upp reglerna för privata sjukvårdsförsäkringar!

PRO ställer sig bakom kravet på stramare regler för privata sjukvårdsförsäkringar. PRO kommer alltid stå upp för att vård ska ges efter behov. Många multisjuka är också äldre och patienter som har lindriga besvär och sjukvårdsförsäkring ska inte tränga undan patientgrupper med större behov av vård

PRO deltar ofta som remissinstans innan nya lagar ska bli verklighet. Det ger oss en chans att stå upp för pensionärernas rättigheter i praktiken och föra en direkt dialog med svenska politiker.

I promemorian föreslås bland annat att en privat vårdgivare som har avtal med en region om att bedriva offentligt finansierad vård inte ska få erbjuda samma typ av vård till patienter med privat sjukvårdsförsäkring. Dessutom föreslår utredningen att en privat vårdgivare som har slutit avtal om att ta emot patienter vars vård betalas av en privat sjukvårdsförsäkring inte ska få remittera till den offentligt finansierade vården.

PRO:s grundsyn är att hälso- och sjukvården är till för alla, ska ges på lika villkor och betalas solidariskt via skattesystemet. Behoven ska styra och vården ska vara likvärdig över hela landet.

Mot bakgrund av detta ställer sig PRO bakom förslagen.

Här kan du läsa vårt remissvar i sin helhet.

Text: PRO