Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Fotografi på Åsa Lindestam ordförande PRO

Foto: Anneli Nygårds

Kategorier:
Pensionärers ekonomi
Publicerad:

Pensionärer bortglömda i budgeten

Den nya regeringen presenterade idag statsbudgeten för 2023. För många pensionärer är den ekonomiska situationen tuff just nu. Inte minst pressar höga mat- och elpriser ekonomin hårt, och i budgeten saknas reformer som underlättar för pensionärer som har svårt att få ekonomin att gå ihop.

- För mig är det tydligt att PRO:s krav på höjd allmän pension aldrig varit mer aktuellt. Jag är både förvånad och besviken över att i princip ingenting görs i budgeten för att förbättra äldres ekonomiska situation. PRO:s uppfattning är att alla pensionärer ska kunna leva på sin pension, säger Åsa Lindestam ordförande för PRO.

I budgeten avsätts sex miljarder kronor till kommuner och regioner. Men eftersom både tidigare tillskott under pandemin tas bort och när kostnadsökningarna i samhället är så stora, är detta inte ens tillräckligt för att bibehålla nuvarande nivå i välfärden. Det kommer slå hårt mot äldreomsorgen som redan idag har mycket små marginaler. I somras konstaterade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i en rapport att ingen av landets 290 kommuner helt levde upp till kvalitetskraven i äldreomsorgen.

- Under pandemin talade många politiker om att äldreomsorgen behövde förbättras och tillföras resurser. Men minnet tycks vara kort, och PRO kräver 10 miljarder kronor årligen till kommunerna. Det löser inte allt, men hade varit en god start, säger Åsa Lindestam.

Samtidigt välkomnar PRO satsningen mot ofrivillig ensamhet med 50 miljoner kronor per år. Under pandemin syntes tydligt hur dåligt människor mår av ensamhet. Tidigare har också en särskild satsning för äldre som idrottar presenterats, något som PRO också välkomnar. Många pensionärer idrottar och det är bra att regeringen prioriterar och stöttar verksamheter för äldres fysiska och psykiska hälsa.

Text: PRO