Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Manifestation i Eskilstuna mot kriget i Ukraina foto: mostphotos

Manifestation i Eskilstuna mot kriget i Ukraina Foto: Mostphotos

Kategorier:
Övrigt
Publicerad:

Insamling för äldre i krigets Ukraina

De äldre i krigets Ukraina behöver vår hjälp eftersom kriget drabbar de äldre hårt. PRO Stockholms län har därför startat ett insamlingskonto för hjälp till äldre i Ukraina.

Äldre har svårt att orka ta skydd undan bomber och granater. Många gamla kan och vill kanske inte fly och tvingas därför klara sig själva under förfärliga omständigheter. Det råder brist på bland annat mediciner, mat, varma kläder och sanitetsartiklar. PRO Stockholms län har därför startat ett insamlingskonto för hjälp till äldre i Ukraina.

Insamlade medel hanteras via den internationella hjälporganisationen Help Age International som stöds av både FN och Sida. Help Age International ger i sin tur stöd till den ukrainska äldreorganisationen Tyrbota som driver verksamhet bland gamla på flera platser i landet. PRO Global har sedan flera år ett utbyte med Tyrbota och har under kriget kunnat hålla fortsatt kontakt med dem och deras arbete.

Enskilda och föreningar som vill stödja äldre i Ukraina kan sätta in medel på Stockholmsdistriktets insamlingskonto Nordea Plusgirokonto FTG, 210 02 59-7.

Kom ihåg att ange vilken PRO föreningen som gjort insättningen samt namnet på den person som gjort överföringen. Detta gäller också om insättningen görs av en enskild medlem.

De insamlade medlen förs en gång i månaden över till HelpAge International i Ukraina. Vi vet från tidigare rapporter från Tyrbota att pengarna kommer fram och att de används för att bistå äldre.

För mer information om insamlingskontot, kontakta kassören i PRO Stockholms län, Els-Mari Eliasson, els-mari.eliasson@stockholm.pro.se eller revisor Ingvar Högström, ih4039@gmail.com

Mer information om insamlingen och PRO Global finns på pro.se/global.

Text: PRO Stockholm