Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Christina Tallberg, ordförande PRO, utanför Gysinge Herrgård. FOTO: Anneli Nygårds

Kategorier:
Övrigt
Publicerad:

Ordförandebrev från Christina Tallberg, nr 7

Det var längesedan jag skrev ett ordförandebrev till er. Nu har jag något viktigt och bra att berätta för er.

Idag är jag i Gysinge och har som ordförande i PRO skrivit under köpeavtal med Karl-Johan Blank, ägare till Julakoncernen. Ny ägare för Gysinge är Jula Hotell & Restaurang AB, som tar över som ägare den 10 januari 2022.

Jag är mycket glad över att vi i Jula Hotell & Restaurang har fått en köpare som kan ta hand väl om Gysinge. De har en mycket starkare ekonomi än PRO, och de har ett stort intresse för fortsatt samarbete med oss i PRO. Det betyder bland annat att PRO:s Folkhögskola kommer att ha sitt säte i Gysinge med administration och internatkurser m.m. Vi kommer att diskutera vidare med den nya ägaren hur vi ska samarbeta även på annat sätt, som gör att många medlemmar fortsättningsvis också kan komma till Gysinge.

Den 4 maj beslöt PRO:s styrelse enhälligt att påbörja en försäljning, och sedan dess har ett omfattande arbete ägt rum för att få allt på plats. Under sommaren uttryckte representanter för Jula ett intresse, och sedan dess har vi haft många möten och jag har själv träffat dem såväl digitalt som fysiskt flera gånger. Tidigt fick jag ett gott intryck av dem som presumtiva köpare och deras seriositet samt stora respekt över allt som vi tillsammans i PRO har gjort under över 50 år som ägare. De är angelägna om att ta vara på detta.

PRO, en folkrörelseorganisation, kan inte i längden bära de stora kostnader som krävs för att klara fastighetsunderhåll och i övrigt driva anläggningen. Vår huvudsakliga inkomstkälla är medlemsavgiften, därefter annonser, statsbidraget och trippelskrapet. Detta behöver vi för att kunna utveckla PRO-verksamheten till gagn för medlemmarna och med kraft driva de intressepolitiska frågorna.

Nu när vi har sålt Gysinge kan vi med full kraft ägna oss åt att tillsammans med er utveckla PRO lokalt, regionalt och centralt. Vi ska även använda oss av alla de erfarenheter som vi har fått, inte minst digitalt, för nya sätt att snabbt kommunicera med er och göra ännu större medlemsnytta. Nu ska vi även passa på och träffa varandra fysiskt och delta i mångfalden av aktiviteter och, när intresse finns, åka till Gysinge för deltagande i en folkhögskolekurs med mera

I kommande ordförandebrev kommer jag att ge mer information om Gysinge och annat som är aktuellt i PRO.

”Hösten är den andra våren
när varje löv är en blomma”
(Albert Camus)

Hälsningar
Christina Tallberg
Ordförande PRO

Text: PRO