Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Socialminister Lena Hallengren (S) talar på PRO:s representantskap

Socialminister Lena Hallengren talar på PRO:s representantskap. FOTO: Anneli Nygårds

Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:

PRO kräver uppryckning i äldreomsorgen

Pandemin har visat på stora brister i äldreomsorgen. Kvaliteten är ojämn över landet. På flera håll saknar personal rätt utbildning och personalomsättningen är hög. PRO kräver att alla äldre, oavsett ekonomiska villkor, ska ha tillgång till en äldreomsorg värd namnet.

Uttalandet överlämnades av PRO:s ordförande Christina Tallberg till socialminister Lena Hallengren (S) vid PRO:s representantskapsmöte i Stockholm idag.

Avslag på begäran

Under det första halvåret i år fick minst 1 000 personer avslag på sin begäran att få flytta till ett vård- och omsorgsboende för äldre. Den oroande nyheten berättades i morse i Ekot i Sveriges Radio, som undersökt hur det ser ut i 202 av Sveriges 290 kommuner. Bland dem som får avslag finns exempel på ensamma äldre, som både är rädda och isolerade. PRO anser att det är orimligt att äldre som behöver omsorg tvingas bo kvar hemma.

Skälig levnadsnivå räcker inte

Socialtjänstlagen, som reglerar äldreomsorgen, stadgar att en ”skälig levnadsnivå” ska garanteras den enskilde. PRO kräver en äldreomsorgslag med högre ambitioner än så - där äldre ges rätt till en ”god levnadsnivå”.

Detta räcker dock inte. PRO vill se en starkare politisk vilja med tydliga prioriteringar i kommunerna. Personalen måste få bättre förutsättningar för att kunna utöva sitt yrke och möta de äldre utifrån de äldres individuella behov.

Lagstiftning om pensionärsråd saknas

På kommunal och regional nivå fattas viktiga politiska beslut som rör äldres välfärd. I de flesta av landets kommuner och regioner finns pensionärsråd. Där träffar politiker representanter från PRO och andra pensionärsorganisationer inför beslut. Pensionärsråden är viktiga och de äldre tillför värdefull kompetens. Trots det saknas lagstiftning som reglerar att det ska finnas pensionärsråd och som ger genomslag i politiken.

PRO kräver att pensionärsråden blir obligatoriska, vilket de är i Danmark och Norge. Det finns behov av att säkra äldres inflytande, inte minst mot bakgrund att representationen av äldre med politiska uppdrag är lägre än i den övriga befolkningen.

PRO:s krav för äldreomsorgen

För att skapa en trygg, högkvalitativ äldreomsorg som är likvärdig över hela landet kräver PRO:

- Långsiktiga ekonomiska satsningar och goda arbetsvillkor för omsorgens personal

- Lagstiftning som säkrar goda levnadsförhållanden

- Obligatoriska pensionärsråd i kommuner och regioner

Text: PRO