Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Christina Tallberg, ordförande PRO, på stortorget i Gamla Stan

Christina Tallberg, ordförande PRO, på stortorget i Gamla Stan Foto: Anneli Nygårds

Kategorier:
Pension
Publicerad:

Mycket är bra i budgeten, men vi väntar fortfarande på högre allmän pension

Flera av förslagen i regeringens budgetproposition kommer att gynna äldres privatekonomi. Christina Tallberg, ordförande i Pensionärernas riksorganisation, PRO, är dock besviken över att det inte kom något tydligt besked om höjda allmänna pensioner eller förbättringar av tandvården – det hade varit efterlängtat inför valet 2022.

Budgeten för nästa år innehåller flera förslag som kommer att innebära mer pengar i plånboken för äldre med låga inkomster. Det handlar om en kraftig inkomstskattesänkning till personer som har sjukersättning (tidigare kallat förtidspension), en generell skattesänkning för stora grupper där bland annat pensionärer ingår, höjt tak i bostadstillägget för både ålderspensionärer och de som har sjukersättning, liksom ett välkommet förslag om att införa en så kallad trygghetspension.

– Att det införs en trygghetspension för äldre som på grund av tunga arbeten inte orkar jobba ända till pensionsåldern är ett steg i rätt riktning och något PRO slagits för länge. Vi väntar dock fortfarande på löften om höjd allmän pension och att inbetalningarna till pensionssystemet ska öka, säger Christina Tallberg.

Även kommuner och regioner får ekonomiska tillskott i form av generella statsbidrag och riktade satsningar både till äldreomsorgen och till sjukvården för att komma ikapp med vårdskulden efter pandemin.

– Budgeten innehåller flera välkomna och bra satsningar, inte minst förslaget om en fast omsorgskontakt. En stark välfärd ökar jämlikheten och garanterar en bra äldreomsorg för alla, oavsett om du har arbetat som undersköterska hela livet eller om du har varit höginkomsttagare. PRO menar att behovet av kvalitetshöjande åtgärder är fortsatt stort och omsorgen om äldre måste fortsätta prägla de politiska och budgetmässiga prioriteringarna framöver, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Text: PRO