Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Rönnby

Studiecirklar

Studiecirklar 2023

  • PRO Rönnby har nu startat en kurs för att lära oss bättre att hantera smartphones, datorer och "paddor". Kursen leds av PRO Rönnbys medlem Tapio Kaijso. Kursen startade måndagen den 13 mars 2023.
  • Nästa kurs startar att hantera smartphones, datorer och "paddor" startar vecka 41 oktober i samarbete med ABF och Mötesplats Rönnby.
  • Även en kurs i Äldrefrågor finns med i PRO Rönnbys planering där äldres synpunkter och idéer tas tillvara och lyfts fram i KPR (Kommunala Pensionärsrådet). Vår representant Ingvar Graflund för fram våra medlemmars synpunkter till de beslutande politikerna i Västerås Stad. Startar onsdagen 12 april 2023 kl. 09.30 på Mötesplats Rönnby