Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Önsta Gryta

Servicehus i Västerås

Med anledning av beslut rörande möjlighet att söka boende i sevicelägenhet

Vi uppmanar Äldrenämnden att ompröva sitt beslut att stänga möjligheten att söka boende i Servicelägenhet.

Vi ser den oro beslutet har skapat hos många. En av orsakerna till oron är att Äldrenämndens beslut fattades utan att ”fortsättningen” hade utretts Med fortsättningen menas vad som skall erbjudas i stället för Servicelägenhet.

Äldrenämnden har genom sitt beslut skapat oro och tar bort ett av medlen att skapa trygghet för framtiden och en bättre hälsa för de äldre – nämligen möjligheten till social samvaro, måltidsmöjligheter och närvaro av personal under dygnets alla timmar.

Pausa beslutet tills konsekvensutredningar är klara. Realistiska boendemöjligheter måste ersätta de traditionella Servicelagenheterna.

De äldres oro och framtida hälsa måste prioriteras. Trygghetsboende ersätter inte Servicelägenheterna.

Vi protesterar mot det ogenomtänkta beslutet och efterfrågar samråd med KPR i denna fråga liksom andra viktiga äldrefrågor.

Ta tillvara pensionärsföreningarnas kunskaper och visdom.

PRO SPF SKPF RPG

Oxbackens servicehus

4,3(29) · Äldrevård

Oxbacksgatan 5 · 021-39 25 60

Servicehus Vallby Äldreomsorg Väster

4,3(8) · Vårdhem

Allmogeplatsen 7 · 021-39 86 43

Servicehus Hammarby

Äldreboende och servicehus

Hammarbacksvägen 5 · 021-14 28 65

Skallbergets servicehus

3,8(5) · Äldreboende och servicehus

Karlfeldtsgatan 20 · 021-39 27 20

Herrgärdets servicehus Vård & omsorg

4,4(11) · Äldreboende och servicehus

Knutsgatan 2D · 021-39 03 00

Karlslunds servicehus Äldreomsorg Öster

3,5(4) · Äldreboende och servicehus

Servicehuset Resmilan Äldreomsorg Öster

3,5(16)