Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Dingtuna

Vår förening bildades den 19 januari 1967. Ett möte hos August Carlson där några intresserade undersökte möjligheten att bilda en pensionärsförening i Dingtuna. Närvarande vid detta möte var August Carlsson, Ernst Molin, E-G Eriksson, Axel Johansson och frå PRO Distriktsstyrelse orförande Gösta Sjöberg.

Efter att Gösta Sjöberg redogjort för pensionärsföreningarnas stadgeenliga arbete, utsågs en interimstyrelse bestående av August Carlsson, Ernst Molin och Alex Johansson.

Den 26 januari 1967 ordnades via ABF en pensionärsträff med underhållning där Norman från distriktet medverkade. Norman redogjorde för pensionärsföreningarnas avgifter till distriktet och riksorganisationen.
Vid denna träff deltog ett 20-tal personer som enhälligt beslutade att bilda en pensionärsförening.

Till styrelsen valdes: ordförande August Carlsson, kassör Ernst Molin, sekreterare Alex Johansson. Ledamöter: Anny Holmberg, E.G. Eriksson, Linnéa Bergman, Alfred Karlsson. Suppleanter: Astrid Karlsson, Hanna Gran, Gösta Gustavsson, Jenny Englund, Signe Jansson, Gunnar Rygren, Albin Lindberg. Revisorer: G Tunberg, Hilmer Leidestam, Agnes Halén. Revisorssuppleanter: Helfrid Pettersson, Oskar Holmberg.

Årsavgiften bestämdes till 6 kronor.

Första mötet efter bildandet hölls i Lillhärad där 40 personer deltog, en fördubbling av från mötet när föreningen bildades.

I februari 1967 uppmanade riksorganisationen att föreningarna skulle upplysa och inforera om högertrafikomläggningen. Föreningen beslutade att ombesörja affischeringen.
Den första resan som anordnades av föreningen var ”Lilla Bergslagsturen” den 19 juni 1967.
I juni samma år ansöktes om bidrag på 300 kronor från Drätselkammaren, vilket även beviljades. Utöver detta beviljades 50 kronor från distriktet, 100 kronor från ABF central och 200 kronor från ABF Dingtuna.
Från Vårgårda fick föreningen 60 portioner havremust att dela ut till pensionärerna.
Medlemsantalet var vid årets slut 44 stycken.

1968 startades hobbyverksamheten i Dingtuna bygdegård. Noteras kan att en resa till Trosa 1968 kostade 10 kronor per deltagare.

För 1969 finns inga uppgifter bevarade.
För 1970 finns bevarat att verksamhetens överskott blev 2089,88 kronor.
1971 fick föreningen ett anslag på 1000 kronor.
1972 höjs medlemsavgiften till 10 kronor.
1974 betalade föreningen 25 öre per medlem till samarbetskommittén.
Vid föreningens försäljning av egna produkter erhölls en behållning på 3172 kronor

1977 firade föreningen 10-års jubileum. För underhållningen vid detta tillfälle svarade en kvintett från regionmusiken.

1978 höjdes årsavgiften till 15 kronor.

2017 firade vi 50 årsjubileum i bygdegården med mat och musik.

1980 20 kronor
1984 40 kronor
1985 45 kronor
1988 55 kronor Här ingår medlemstidning.
1990 70 kronor
1991 85 kronor
1993 100 kronor
2000 120 kronor
2001 150 kronor
2005 180 kronor
2009 200 kronor
2010 200 kronor
2011 235 kronor
2012 235 kronor
2013 235 kronor
2014 235 kronor
2015 235 kronor
2016 245 kronor
2017 245 kronor
2018 255 kronor
2019 300 kronor
2020 300 kronor
2021 300 kronor
2022 300 kronor


ORDFÖRANDEN UNDER 54 ÅR

1967 – 1971 August Carlsson.
1972 – 1983 Artur Larsson.
1983 – 1989 Gustav Lundmark
1989 – 1996 Olle Eriksson
1996 – 1997 Karl-Axel Johansson
1998 – 2006 Arnold Wahlund
2006 - 2011 Inger Meijer
2011 - Bertil Andersson

Vår historia

Tre gamla ordförande

Tre gamla ordförande

Inger Meijer inför vårt 40 års jubileum

Inger Meijer inför vårt 40 års jubileum

3 gamla ordföranden

3 gamla ordföranden

Ordf Inger Meijer inför 40 års jubileet

Ordf Inger Meijer inför 40 års jubileet

Sätt en rubrik här om föreningens historia

Här kan ni skriva om föreningens historia och hur allt började.