Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Riddarhyttan

PRO Styrelsen i Riddarhyttan önskar alla ett Gott Nytt År 2022.


Nu kan vi verkligen börja planera verksamheten, för 2022.

I dag den 9 Februari Lättar Regringen och Folkhällsomyndigheten på alla restriktionerna, Och vi kan börja återgå till ett friare liv. Men det kan ändå behövas lite försiktighet från var och en, stanna hemma vid minsta symtom, Tvätta händerna , och ta det lite försiktigt med kramarna, Då blir det säkert bra.

Foto: Ulla Rådman

Vi försöker så snabbt som möjligt komma igång med föreningens verksamhet.

Glädjande Är att nästan alla medlemmar i vår förening har fått tre sprutor. Glädjande är också, att vi fått tillträde till Gymnastiksalen vid skolan. Det innebär att bolen har kunnat fortsätta inomhus. Det verkar fungera bra med den av föreningen inköpta utrustningen för spel inomhus. Biljard har vi spelat i Allaktivitetshuset sedan vi upphörde med Minigolf. En målarkurs startade hemma hus Inger och Jörgen, men fick avbrytas när smittan tog ny fart. Hoppas att den kan komma i gång så snart alt är på plats.

KALLELSE till ÅRSM ÖTE !

Tsdagen en 22 mars kl 14 00 Kallar PRO till Årsmöte i Allaktivitetshuset

- Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

- Föreningen bjuder på smörgåstårta.

- Veteranvetartävling och lotteeri.

- VÄLKOMNA.

DATAKURS ! Lär känna din dator och telefon. Om intresse finns att delta i en kurs så har styrelsen för avsikt att starta en sådan till hösen. Mer info lämnas av Anette Arvidsson tele 076-8153366.


Årsmöte PRO Riddarhyttan 2022-03-22. 32 medlemmar deltog. Ordförande Lars Anderson hälsade välkommne och förklarade mötet öppnat. Parentation. Under året har följande medlemar lämnat oss. Ingrid Månsson. Hans Persson. och Birgit Holmqvist. Medlemmarna hedrades med en tyst minut. Dagordning, förslag till dagordning godkändes, Val av mötesordförande till ordförande för mötet valdes Matti Nokkilainen. Till mötessekreterare valdes Lars Andersson. Till prottokoljusterare och till lika rösträknare valdes Anne Eidenbrabt och Gunn Karlsson. Verksamhetsberättelse. Lästes upp och godkänndes. Ekonomisk berättelse föredrogs av kassören och godkändes. Elof Engman föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsenför för det gångna verksamhetsåret. Mötet beviljade Styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Förslag till verksamhetsplan för 20 22, lästes upp och godkändes av mötet. Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen . mötet beslutade att styrelsen skall vara 7 ordinarie och 3 suplianter.

Val av styrelse och ersättare för 2022 . Till kassör omvaldes Anne Eidenbrandt 2 år. Till styrelsen valdes för två år. Nyval . Ann-Sofie och Leif Fredriksson. Till Ersättare på ett år valdes Gunn Karlsson, Maud Ahlin , Rolf Eidenbrandt samtliga omval. Kvarstående i styrelsen är ordförande Lars Andersson, Nils-Eric Wikström, Torbjörn Alihn, och Aneth Arvidsson alla dom har ett år kvar. Till revisorer omvaldes Yvonne Skilberg och Elof Engman. och till ersättare valdes Ingegerd Ingvarsson. Firmatecknare ordf och Kassören. Till Valberedningen utsågs styrelsen. Ersättning till Styrelsen. Ordf och kassören 500 kr övriga ledamöter 300 kr och Aktivitetsansvariga 300 kr. Avtackning till Inger Daimar för hennes tid som vise ordförande i styrelsen. Gunn Karlsson avtackade Matti Nokkilainen som lett mötet. Lars Hälssade alla nya medlemmar välkomna. Mötet Avslutades med förtäring.

Nästa styrelsesamanträde Torsdagen den 7 kl 14 i Allaktivitetshuset.

Ett medlemsbrev kommer att delas ut i postlådorna innom kort.

Rubriker : Vårlunch tisdagen den 10 maj kl 14 I Allaktivitetshuset.Kostar 80 kr Betalas till Anne Eidenbrandt . Swisha 070-6842897

Gökotta den 24 maj samling vid Handlarn kl 7 00 avfärd till Skila.

Höstupptakt . Tisdagen 18 augusti kl 14.00 A-huset.

Finns det intresse. För en studiecilkel i data och aifon kunskap annmäl intresse till Aneth Arvidsson.

Hura sommaren är i anntågande ! Onsdagen den 18 maj startar vi minigolfen kl 10 på Liens Camping välkomna.