Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Arboga

Nya regler - ABF

Gäller från och med den 1 januari 2022

Arbetsplan
Alla ska göra en arbetsplan till varje cirkellista. Deltagarna och ledarna svarar tillsammans på frågorna och bifogar arbetsplanen till den ifyllda cirkellistan. Via arbetsplanen kan man se hur cirkeln utvecklas, vilken inriktning och ambition man har i gruppen. Ni kan när som helst ändra i arbetsplanen under cirkelns gång. I och med införandet av E-listor görs arbetsplanen digitalt.

Cirkelledarutbildning
Alla våra cirkelledare ska ha genomått en grundläggande cirkelledarutbildning. ABF erbjuder utbildning på våren respektive hösten. Utöver det finns det möjlighet att ha en särskild utbildning för en enskild förening och den kan genomföras på en dag eller vid 2-3 tillfällen.
I en förening kan det vara bra om fler än cirkelledarna har genomgått utbildningen. Du som deltagare får just nu ett arvode på 150 kr/tim. Alla dessa utbildningar är gratis.

E-listor
Folkbildningsrådet kräver att vi går över till e-listor, dvs cirkellistor som cirkelledaren har i sin dator eller telefon. Via datorn/telefonen fyller man i närvaro och skriver under-/signerar listan.Det krävs Bank-id och en e-postadress. Alla som önskar får en gratis utbildning i hur det fungerar.
Senast två veckorefter cirkel-/kursstart måste cirkeln/kursen vara registrerad hos ABF. Kulturprogram måste registreras hos ABF innan det äger rum.

480 studietimmar
Alla har rätt att delta i folkbildning så mycket man vill, men efter 480 studietimmar per år (motsvarar 16 cirklar á 30 studietimmar) utgår inget statsbidrag. Därmed kan kostnadsersättningen för den deltagaren eller cirkelledaren påverkas. Det är Folkbildningsrådet och inte ABF som beslutat om detta.

Studielokaler
Studiecirkeln ska först och främst bedrivas i ABF:s lokaler, andra externa lokaler måste godkännas av ABF:s personal. Att bedriva studiecirklar i den egna bostaden är inte lämpligt. I de flesta av våra lokaler finns trådlöst nätverk (wifi) och takprojektor.

ABF hälsar på
Ibland hälsar vi (ABF) på vid en cirkelträff och ser hur ni har det. Gruppen får då möjlighet att ställa frågor till oss och vi kan höra om ni har några nya tankar eller funderingar. Besöket kan ske spontant så vi hinner inte alltid kontakta er före.

Kostnadsersättning
En studiecirkel kan beviljas kostnadsersättning efter fullgjord cirkel om 30 timmar eller fler. Kostnader som ABF ersätter är material som används under cirkeln, såsom böcker, arbetsmaterial och entréavgifter vid studiebesök eller andra kostnader för cirkelns arbete.
I matlagningscirklar är livsmedel en godkänd kostnad.
Lokalkostnad kan vara underlag för kostnadsersättning men endast för de timmar cirkeln pågår och efter att ABF godkänt lokalen.
Kvitton ska vara i original eller vidimerade. Handskrivna kvitton ska ha personnummer eller organisationsnummer på säljaren.
På kvittot ska endast cirkelns inköp finnas med.
Vid faktura ska kvitto eller annat betalningbevis medfölja.