Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Västmanlands Län

Söka bidrag vid utbildning (fd Gösta Sjöbergs fond)

Fonden är nu avslutad och medlen avsätts för att bekosta utbildning för medlemmar inom distriktet - läs mer nedan

Personer framför träd

Beslut vid PRO Västmanlands årsmöte den 25 april 2023.
Behållningen i Gösta Sjöberg-fonden per den 31 december 2022 var 177.679 SEK
Med de förändrade förutsättningar som uppstått efter PRO Riks försäljning av Gysinge Folkhögskola finns inte längre förutsättningar att behålla GS-fonden.

Beslut vid årsmötet 23-04-25:

  • att kvarstående belopp i Gösta Sjöberg-fonden avsätts till att bekosta utbildning för medlemmar inom distriktet.
  • att föreningar kan ansöka, på därför avsedd blankett, om ett belopp om max 300:- per medlem vid utbildningar anordnade av PRO Riks eller PRO Västmanland under förutsättning att motsvarande kostnad uppstått.
  • att beslutet gäller så länge det finns medel kvar av ovanstående belopp, eller tills annat beslutas av medlemsmöte inom PRO Västmanland.

Blankett för ansökan om bidrag för utbildning enligt ovan Pdf, 128 kB, öppnas i nytt fönster.

Nedan finns historik i samband med avslut

23-05-25 Beslut på distriktets årsmöt 23-05-25 att fonden skall avslutas

23-03-15 Med anledning av att Gysinge inte längre är i PRO:s ägo pågår ett arbete för att avsluta fonden i sin nuvarande form och i stället avsätta dess medel för att stödja all form av utbildning i PRO Distrikt Västmanlande regi.

22-11-02 Gösta Sjöbergs Fonden har som syfte att bevilja stipendier till PRO-medlemmar i Västmanland för deltagande i kurser samt upprätta gåvobrev vid dödsfall och uppvaktning. Föreningarna har framförallt kunnat söka stipendier för kurser på PRO Folkhögskola i Gysinge, men Gysinge är nu sålt och Folkhögskolan förlägger inte längre några kurser där.

Distriktsstyrelsen har därmed, i samråd med revisorerna, fattat beslut om att fonden tillsvidare är vilande. Beslutet är även förankrat på distriktets höstmöte 17 okt 2022.

Distriktet stoppar därmed också alla in- och utbetalningar från fonden tills vidare och startar nu en utredning om fondens framtid.

I fondens stadgar står det ingenting om fondens eventuella upplösning men distriktet ska undersöka möjligheten att avsluta fonden.

I dagsläge finns det 55 000 kronor i fonden och ett förslag är att överlåta dessa pengar till distriktets studieverksamhet.

Beslut om detta tas vid årsmötet 2023.