Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Storvreta

Kommittéer

Kommittéerna ansvarar för att allt skall fungera vid våra arrangemang.

Sammankallande: Berit Ek

Deltagare: Bernt Andersson, Bo Aringskog, Jane Aringskog, Berit Sjulander och Nils Östlin.
Arbetsuppgifter: Ansvarar för alla arrangemang före 17,00. Beslutar och köper in förtäring samt iordningsställer och städar lokalen till de träffar och dylikt som är planerade. Samordnar med styrelsen, programgrupp och övriga grupper.

Sammankallande: Eva Tverin

Deltagare: Lennart Andersson, Marianne Lindberg, Berit Gravsjö-Ericsson, Kjell Tverin och Åke Wenström.
Arbetsuppgifter: Ansvarar för alla arrangemang efter 17,00. Beslutar och köper in förtäring samt iordningställer och städar lokalen till de fester som är planerade. Beslutar om kostnader samt tar in anmälningar. Samordnar med sekreterare, hemsideansvarig samt programgruppen.

Sammankallande: Birgit Ahlgren
Deltagare: Rune Carlsson, Agneta Persson, Eva Tverin, Åke Wenström och Eva Arvidsson.
Arbetsuppgifter: Tar fram teman/idéer samt bokar medverkare till våra aktiviteter.