Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Storvreta

Kommittéer

Kommittéerna ansvarar för att allt skall fungera vid våra arrangemang.

PROGRAMKOMMITTÈ

Sammankallande: Birgit Ahlgren
Deltagare: Åke Wenström, Pelle Ericsson, Carl-Erik Alnavik, Kristina Nilsson och Ulf Lindberg.
Arbetsuppgifter: Tar fram teman/idéer samt bokar medverkare till våra aktiviteter. Samordnar sedan planerad aktivitet med övriga kommittér. Sammanställer underlagen till ett Progam som presenteras för medlemmarna vår och höst.

KAFFEKOMMITTÈ

Sammankallande: Berit Ek

Deltagare: Evert Fors, Inger Blomstedt, Jörgen Nilsson, Berit Sjulander och Staffan Larsson.
Arbetsuppgifter: Ansvarar för alla arrangemang före 17,00. Beslutar och köper in förtäring samt iordningsställer och städar lokalen till de träffar och dylikt som är planerade. Samordnar med styrelsen, programgrupp och övriga grupper.

FESTKOMMITTÈ

Sammankallande: Berit Gravsjö-Ericsson.

Deltagare: Solvig Elmeskog, Siv Alnavik, Carl-Erik Alnavik, Pelle Ericsson och Åke Wenström.
Arbetsuppgifter: Ansvarar för alla arrangemang efter 17,00. Beslutar och köper in förtäring samt iordningställer och städar lokalen till de fester som är planerade. Beslutar om kostnader samt tar in anmälningar. Samordnar med sekreterare, hemsideansvarig samt programgruppen.