Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Knutby

Länkar

Här samlar vi länkar som kan vara av intresse för våra medlemmar.

 


Här nedan hittar du information om vad respektive organisation eller myndighet har som ansvarsområde.
Genom att klicka i menyn till vänster kommer du till deras webbplatser och du kan läsa om vad de arbetar med som kan vara till nytta för dig och kanske också ge dig möjlighet att påverka.

Alla sidorna öppnas i nytt fönster.

Vid våra Träffpunkter 65+ följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom. Föranmälan krävs för att delta. Läs mer om program och föranmälan för respektive träffpunkt.

Här hittar du mer information om träffpunkterna i Uppsala Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. På FHM:s webbplats kan du bl a läsa om hur du skyddar dig och andra från smittspridning. 

I kommunala pensionärsrådet har kommunens förtroendevalda och pensionärsorganisationerna samråd och dialog i övergripande frågor av intresse för kommunens äldre. Rådet består av representanter från fem kommunala nämnder, kommunstyrelsen och Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd, UPS.

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i Uppsala län och politiker från Region Uppsala.

Syftet med rådet är att stärka äldres inflytandet i alla frågor som rör äldre, verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i Region Uppsalas verksamhetsplanering och vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

 UPS representerar 57 pensionärsföreningar med ca 20 000 medlemmar. Vi bevakar, påverkar och informerar kommunen i frågor som berör äldre - i KPR, Kommunala Pensionärsrådet, i möten med Äldrenämndens arbetsutskott och som referensgrupp till Äldre Vänlig Kommun.