Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Tärnsjö

Vår historia

Här kan du berätta om din förening eller verksamhet.

Personer framför träd

Här kan ni berätta mer om föreningens verksamhet.

Vår historia som PRO-förening!

Året var 1955. Den socialdemokratiska broderskapsgruppen hade kallat till möte i kommunalhuset för att försöka bilda en pensionärsförening. Femton personer anmälde sitt intresse och Axel Norling valdes till föreningens första ordförande.

Bland protokollens många blad vi hittar en och samma rad, och gjort av dem en kavalkad.

En del notiser, hur och vem
som nittonhundrafemtifem
satte igång och en inbjudan skrev
till det som sedermera blev
en pigg och livaktig förening,
just Tärnsjö PRO-avdelning!

1955. Det var den sommaren som värmerekorden slogs och praktiskt taget hela skörden torkade bort.

Motboken avskaffades och starköl började säljas. Flygplanet Draken började flyga, det flyger kanske än på sina håll.

Föreningens ekonomi var ganska dålig de första åren, man sökte kommunalt stöd. 1956 fick föreningen 500 kr i bidrag. Bussresor var något som redan från första året var ett populärt inslag, ja rentav huvuddelen av den årliga verksamheten. 1956 gjorde man en resa till Dalarna. Korum hölls före avfärden.

1956. Vi minns Ungern-upproret och Polen-kravaller. Ryttarolympiaden och engelskt drottningbesök, och stadsrådet Ulla Lindström, som ej neg, utan bockade för drottning Elisabeth.

1957 hölls folkomröstning om ATP, vi vet ju hur det gick. Pensionärsföreningen i Tärnsjö höll en låg profil och har alltid gjort det. Föreningen är en blandad förening med medlemmar från olika politiska riktningar som i sammarbete söker verka för äldre i samhället. Som ordförande i föreningen trädde nu August Pettersson Åsbo till. Tre tunga Augustar kom nu att sitta i styrelsen i många år, förutom ovan nämnda, även August Nilsson och August Olsson, Tärnsjö. Ett arrangemang som hängt med genom åren, var beslutet att ordna paket auktion för att den vägen få in pengar. Medlemsavgiften var då 2 kr.

1957 året då tv började sitt segertåg genom Sverige --- 10.000 kronors frågan med Baehrendtz, "Hajen" Hannerz, Uncas Englund med flera.

Pensionärerna höll sig dock på jorden men fortsatte i de invanda spåren. Ur protokollen kan vi se att kassaomslutningen 1959 var ca. 3000 kr. 1959 tar man upp frågan om att anskaffa en fana. Det tillsattes en kommitté för det ändamålet. Frågan dyker upp senare i protokollet, men hittills har så vitt vi vet ännu ingen fana synts till

1963 får kassören ett arvode på 25 kronor. En ett öres insamling startas, den ger hela 109 kronor. Det är 10.900 ettöringar. Bengt Forsberg och Lisa Pettersson medverkade då och då med sång och musik. 1966 undersöktes intresset för att starta en gymnastikgrupp, vilkett gett till resultat att ett tjugotal medlemmarbörjat gymnastisera, både herrar och damer.

1968 August-trojkan tar slut. J. Aug. Olsson slutar som kassör. 1969 satte föreningen igång med en sånggrupp, en föregångare till "silverkören". Samma år skedde ombyte på ordförande posten, August Pettersson gick och Albin Mattsson blev ny ordförande. Den tredje av Augustarna, August Nilsson kvarstod på sin post som sekreterare ännu några år. Han var med från starten och slutade 1972. Han toppar listan med sina 17 år i styrelsen.

Den stundade kommunreformen börjar kasta sin skugga på det kommunala planet. Det blev bråttom att se om sitt hus och fatta beslut innan vi kom under ett gemensamt styre. Alla beslut kanske inte var så kloka, men endel som gjordes har varit till stor nytta och glädje för lokalbefolkningen. Exempelvis gymnastikhallen vid skolan, Folketshus vid Tärnsjö mm. Medlemsskap i ABF 1971 gjorde att studieverksamheten sköt fart. Planerna på pensionärernas folkhögskola började ta form i början av 70-talet, Gysinge herrgård är aktuell. Trivsel träffar började förekomma, liksom träffar för daglediga.

1976 var det åter dags att skifta ordförande. Albin Mattsson gick, Helmer Andersson, Ärna, kom. Ordförande, kassör och sekreterare får 100 kronor i arvode.

1980, beslutades att PRO-avdelningen skall bjuda på kyrkkaffe på Kyndelsmässodagen, vilket sedan dess blivit tradition. 1981, årsavgiften stiger till 30 kronor. Framfördes krav på lika telefonavgift inom kommunen. 1982, togs beslut om att bilda en sång och musikgrupp, vilket blev början till den så glatt sjungande och spelande "Silverkören". Den har med sin sång och musik höjt stämmningen vid många tillfällen i byggden.

På PRO-mötena disskuterades frågan om nattvakt på Klockgården. En annan fråga, som togs upp vid flera tillfällen var värmestugan för dem som väntade på hemskjuts i samband med färdtjänsten. Trygghetslarm och trygghetstelefon var också frågor som disskuterades flitigt 1983. Vid årsmötet valdes Martin Lindberg till ordförande efter Helmer Andersson som avböjt återval. Samma år beslutades att avd. skulle deltaga i en veteranvetartävling.

Förutom Martin Lindbers val till ordförande, skiftades båda kassör och sekreterare, kring mitten av 80-talet. Helmer Hellström avlöste Olle Blomberg som kassör och Hans Lindfors tog över efter Erik L. Eriksson som sekreterare.

1986 gjordet en kyrksöndagsresa till Björklinge. Även till andra närliggade församlingar gjordes kyrkresor.

I Mitten av 80-talet noteras i protokollen att sommaraktiviteterna var tipspromenader och bussresor till olika delar av landet. Man läste i studiecirklar om olika landskap, varpå man gjorde en sommarresa dit. 1985 deltog föreningen i en veteranvetartävling. Av åtta lag placerade Tärnsjö sig som tvåa. Laget bestod av Martin Lindberg, Helge Bengtsson och Ragnar Englund. Under senare åt har Tärnsjö PRO vunnit distriktsfinalen ett antal gånger, samt blivit regionsmästare i Rättvik 1993, i Sala 1998 och i Stora Skedvi 2001. De två senaste vinsterna kvalificerade oss till riksfinal i Globen, där laget kom trea båda gångerna.

1990-talet skedde byten på flera poster i styrelsen. Rune Forsberg tog över ordförandeklubban av Martin Lindberg och efter 11 år övertogs den av Bertil Bengtsson. Tätare byten på kassörsposten där Ruben Johansson tjänstgjorde i sex år, Helmer Moberg i ett år, Bertil Bengtsson i fem år, Börje Joelsson i 2 år tills Sverker Pettersson började förra året.

Närheten till PROs folkhögskola i Gysinge har gjort att föreningen har ett speciellt förhållande till den och utnyttjar de möjligheter till fördjupad kunskap, i olika ämnen som skolan erbjuder. Tärnsjö PRO anordnade även en fest där behållningen av ca 10.000 kronor gick till Gysinge skolan.

Det kommunala pensionärsrådet, "KPR" som funnits sedan mitten av 70-talet har fått allt större betydelse i frågor som rör de äldre i samhället. För vår del exempelvis byggandet av servicehus och gruppbostäder på sågtomten där våra representanter deltog i planering och lämnade sina synpunkter. Föreningen har även i en skrivelse till kommunen påtalat den negativa utvecklingen för Tärnsjö samhälle och där egenom tagit intiativ till en offentlig debatt i den frågan

Friskvård med allt vad det innefattar av olika aktiviteter har också ökat det senaste åren. Förutom resor och tipspromenader har seniordans, boulspel och grillkvällar tillkommit. Våra trivselträffar har även förändrars till sitt innehåll. Vi inbjuder nu till sommarfest på Älvåsa, lucia fest med skolans luciatåg, påsktallrik och julbord mm.

Tärnsjö PRO syns och hörs i trakten och bidrar till trivsel och gemenskap i vår byggd. Efter 50 års verksamhet är det Tärnsjö PROs vilja att fortsätta på den vägen, att på många sätt bidra till trivsel och omtanke för de äldre i bygden, samt sammarbeta med andra organisationer med det syftet. Detta är vår målsättning och vilja, låt oss alla sträva i den riktingen!! Mycket mer kunde lyftas fram vid ett sådant tillfälle, men med dessa axplock har vi nu nått våra dagar. Låt oss vara rädda om vår jord och låt oss bry oss om varandra!

Vi har försökt att här Er ge
av år som gått en resumé.
Små glimtar har vi tagit me
av verksamhet båd stort och smått
ifrån de femtio år som gått.
Vi tackar de som grunden la
och alla som sen jobbat bra.
Vi föreslår i nästa mening,
Fyrfallt hurra för vår förening!!

Nytt för året 2020 är att PRO Tärnsjö vid sitt 65.e år får sin första kvinliga ordförande, vi säger grattis och lycka till Eva Lööf!