Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Solberga-Brännkyrka
Solnedgång i Solberga

Solnedgång i Solberga, Foto: Barbro Ehnvall

Om oss

Ordföranden har ordet

Tillsammans har vi visat vilka möjligheter vår förening har i form av olika aktiviteter för föreningens medlemmar och en förutsättning har varit de verksamhetsledare som leder verksamheten, föreningens viktigaste resurs.

Vi kommer också vara mer aktiva när det gäller olika frågor för oss äldre i de grupper som styrelsens representanter ingår i såsom pensio­närsrådet och framtidsgrupperna i de olika stadsdelarna.

Vi söker fortfarande efter lokaler för att kunna samla alla medlemmar både i Solberga och Östberga. Vår förhoppning står till biblioteket i Östberga och till f.d. panncentralen i Solberga. Vi är 2134 pensionärer i våra områden och fler blir vi de kommande åren med ytterligare 680 pensionärskamrater.

Inom stadsdelen finns sex PRO-föreningar och tre SPF-föreningar och många engagerade pensionärer. PRO-föreningarna samverkar inom framtids­grupperna i de olika stadsdelarna.

Vi har haft en lång höst och vi fortsätter med de aktiviteter vi haft under våren 2024 och försöker utöka dessa samt utveckla medlemsträffarna med olika former av information och underhållning. Finns intresse kan också verksamheten utökas med fler aktiviteter, och förslag på det kan lämnas till styrelsen.

Vi värnar om gemenskap där du träffar nya och gamla vänner och tillsammans ska vi försöka rekrytera ytterligare medlemmar, vi måste tänka på återväxten.

Christer Bertling