Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Norrtälje

Års- och höstmöten

2023-02-28 Årsmöte

Janne Ramqvist med vänner underhöll

Ordförande Lars hälsade musikanter och 67 medlemmar välkomna

gästerna samlas

...fler och fler

Efter själva årsmötet dags för avtackning av värdar och värdinnor för
lååååååång och trogen "tjänst"

Lennart är avtackad och Laila, som skymtar bakom är nästa på tur

sen stod Raija på tur

och sen Janne

Per-Arne representerade sin fru Anita, värdinna, och sig själv som avgående styrelsemedlem

sen var det dags att avtacka årsmötets ordförande Margareta och sekreterare Margareta

2022-02-22 Årsmöte

Ordförande hälsar 61 medlemmar och två spelmän välkomna!

Pick Of Pieces bara längtar att få dra igång

Efter alla musikfrågorna smakar det bra med smörgåstårta som Sussie i caféet har snickrat ihop

Två glada damer, nya medlemmar. Välkomna!

Dags för själva årsmötet. Margareta och Margareta, ordförande och sekreterare

Först en tyst minut för de saligen hädangångna. Sen läste Lennart en dikt

Och som avslutning lite gladare tongångar

2020-02-25 Årsmöte

Ordförande Lars Sundberg hälsade 81 medlemmar välkomna. Därefter hölls parentation över avlidna medlemmar, som avslutades med att Maggie Thunell läste "Döden betyder ingenting" (engelskt original "Death is nothing at all" av
Canon Henry Scott-Holland, 1847-1918, Canon of St Paul´s Cathedral)

Information om ett planerat äldreboende
vid Malsta-rakan

Underhållning av
Mats Hedén
- En musikalisk resa genom HasseåTages värld
Ord Svenska Ord

Till eget ackompanjemang på piano och gitarr bjöd Mats Hedén på en kavalkad klassiska sångnummer från HasseåTage’s många revyer, filmer och skivor.
Som extra krydda berättar Mats med energi och humor bakgrundshistorier till sångerna samt anekdoter om HasseåTage och deras medarbetare, såväl självupplevda som stulna.

Kaffepaus med smörgåstårta

Årsmötet öppnades och Olle Olsson valdes att leda mötet med Marcus Granström som sekreterare.
Verksamhetsberättelse 2019:
Föreninglokal Galles gränd 6. Fr.o.m. 1 dec Galles gränd 5 i Folkets hus.
1047 medlemmar varav 134 nytillkomna,
13 medlemsträffar av olika karaktär, 9 olika resor.
Berättelsen fastställdes, den ekonomiska berättelsen fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

2019-11-26 Höstmöte

Ordförande Lars Sundberg hälsade 73 medlemmar välkomna, däribland fyra nya medlemmar
Före mötet underhöll trubadur Ola Ornered oss med kåseri och sång. Han tog bl.a. upp gamla välbekanta visor, där han bjöd in oss att sjunga med, (t.ex. Dagny)
Och sjöng gjorde vi!
Stämningen var jättehög och alla tyckte att han gärna får återkomma.

Efter fika och macka vidtog sedvanliga höstmöteshandlingar
Styrelsen presenterade för höstmötet förslag till verksamhetsplan och budget för 2020.

VERKSAMHETSPLAN - det blir inte alltid som man tänkt sig.

Styrelsen för pensionärsföreningen PRO Norrtälje har förslag på verksamhet för tiden 1/4 2020 – 31/5 2021
Styrelsen ska ha 7-10 styrelsemöten
Föreningen kommer att ha ett årsmöte i februari, och ett höstmöte i november, där beslut om budgeten tas
Vidare 8 medlemsträffar, modevisningar, trivselträffar, pubaftnar
Föreningen kommer att vara med på Seniordagen 15 maj i Societetsparken.
Vi kommer troligen att ansvara för äldrekollot på Björkö

PRO Norrtälje fyller 75 år. Det ska vi fira!
Programgruppen har inte sin planering klar
Reseansvariga jobbar med ett förslag på en 3-5 dagars resa, samt 1-2 hemliga resor. Vidare kommer flera 1-dagars resor att ordnas. Även teaterresor finns med i planeringen

Boule, bowling, bingo, bangolf, mattcurling anordnas. Vidare cirklar genom ABF bl.a. SeniorPower, seniordans, nätbindning, Qi Gong,, kortspel, träslöjd mm

Informationen kommer att bli mer utförlig om de aktiviteter som föreningen genomför, genom programbladet, hemsidan och annonsering

PRO-dagen i Rimbo: i augusti samlas föreningarna i kommunens samorganisation för bouletävling samt annan information

Sommaruppehåll blir i juni-juli då de flesta verksamheter tar paus. Expeditionen kommer att ha öppet hela sommaren tisdagar 11.00 -12.30. Titta gärna in då!

Norrtälje 2019-11-26 Styrelsen

2019-02-26 Årsmöte

Ordförande Lars Sundberg hälsade 75 medlemmar välkomna.
Därefter hölls parentation över avlidna medlemmar, som avslutades med att
Siv Björklöf läste Atle Burmans dikt "En källa av ljus" till tonerna av "Amazing Grace".

Bengt Eriksson visade bilder och berättade om gångna tider i Norrtälje med omnejd.

Årsmötet öppnades och Olle Olsson valdes att leda mötet med Lennart Edbom som sekreterare.
Verksamhetsberättelse 2018:
Föreninglokal Galles gränd 6, 1026 medlemmar varav 104 nytillkomna,
13 medlemsträffar av olika karaktär, 8 olika resor.
Nytt för året var att föreningen stod för genomförandet av äldrekollot på Björkögården.
Berättelsen fastställdes, den ekonomiska berättelsen fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Tack för det!

2018-11-27 Höstmöte

Ordförande Lars Sundberg hälsade välkommen, däribland tre nya medlemmar.
Två medlemmar visade alster i lokalen, Siv Nohrstedt visade sina tavlor och
Inga Erlund visade sina handgjorda textilier.
Före mötet spelade och sjöng sjömanspräst Nils-Göran Wetterberg klarinett och Jörgen Toresson piano.
Mellan musikinslagen kåserade Nils-Göran initierat om sitt liv som sjömanspräst. Han var bl.a. många år i Polen, ständigt bevakad av Stasi (Östtysklands säkerhetspolis 1950-90) oci Riga, där det då varken fanns mat eller el. Allt gick dock att ordna med mutor.

Efter kaffe med smörgås öppnades höstmötet.

Ombudsman Peter Ustrup ABF rapporterade om gratis datautbildning för nybörjare, där bankerna och Väddö folkhögskola medverkar. Beräknad utbildning för cirka 300 medlemmar framöver - viktigt att lära sig använda Internetbanken.

Ordförande Lars rapporterade att KSON (Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje) fått en besparing på 22 miljoner i alliansens budgetbeslut.
Lennart Edbom rapporterade från KPR (Kommunala Pensionärsrådet) - de nordiska länderna har 27 miljoner invånare, varav en på 20 är över 80 år.

Styrelsen presenterade för höstmötet förslag till verksamhetsplan, styrelsearvoden och budget för 2019.
Efter smärre diskussion fastställde mötet förslagen.
Årsmöte hålls 26 februari 2019.
Bertil Hallqvist