Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Barkarby-Skälby

Årsmöten

Årmötesprotokoll finns i original i vår PRO lokal, Jaktplan 6, Barkarby
Öppettider Torsdagar mellan kl. 12.00 - 13.00 fr o m hösten 2024.

semla på årsmötet den 9 mars

Semla och kaffe på årsmötet den 9 mars 2022


Årsmöte 2024 är den 13 mars kl. 15.00

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Styrelsen i PRO Barkarby-Skälby kallar medlemmarna till årsmöte
onsdagen den 13 mars 2024 klockan 15.00 Lokal: Restaurang Ikaros Jaktplan 2, Barkarby

Lokal: Restaurang Ikaros Jaktplan 2, Barkarby

Vid förhandlingarna kommer bland annat följande ärenden att behandlas

Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av justerare för mötet.
Styrelsens verksamhetsberättelse*
Ekonomisk berättelse, resultat och balansräkning*
Revisorernas berättelse.

Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna
året.
Val av styrelse och revisorer efter valberedningens
föredragning.
Nästa års valberedning utses.

Motioner från medlemmarna som inkommit till sty-
relsen före den 28 februari 2024.

* Finns tillgänglig på PRO:s expedition Jaktplan 2 en vecka före årsmötet