Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Barkarby-Skälby

Runskriften

Redaktionen:
Said Choueifaty mobil 070-424 30 54
sai.cho@outlook.com
Ulla Werner 070- 241 02 64
Runskriften: runskriften2024@gmail.com
Anita Stuve, korrektur tel. 08 38 79 70
a.h.stuve@gmail.com


Manusstopp 2024

nr 1. den 10 januari
nr 2. den 8 april
nr 3. den 8 augusti
nr 4. den 7 novemberRunskrifens historia

Det första numret av "Runskriften" utkom den 1 oktober 1996, bestod av tre A-4 sidor med information om vår verksamhet. Redaktörens slutord var att " det nyhetsblad Du nu läst är ett första trevande försök att ge Dig information om allmängiltiga frågor, som medlem i PRO Barkarby- Skälby!" Det var utan tvekan tänkvärda ord!
Runskriften är nu utgivningsmässigt framme i sin 15e årgång och nr 2 daterad april 2010. Och utan tvekan med ett mycket bra informativt men också underhållande innehåll i tidningen.
Vi medlemmar och läsare av Runkriften har nog all anledning att vara mycket tacksamma mot de kamrater som under årens lopp jobbat i Runskriftens redaktion. Men vi ska nog också skicka en tacksamhetens tanke till Stanley- initiativtagaren till vår tidning Runskriften.
Varför namnet Runkriften? Inget förslag i den utlysta namntävlingen inkom till redaktören, varför han själv måste hitta på något. Järfälla liksom Uppland och särskilt Barkarby-Skälby har ansenlig del runstenar. Så därav blev det Runskriften