Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Stockholms län

Distriktets styrelse 2023-2024, övre raden från vänster: Curre Hansson, ordförande, Åke Allard, Christer Hedberg, Alf Andersson, Lars Sundberg, Kari Nortemo och Kaj Carlberg. Främre raden, från vänster: IngaLill Norlin, Yvonne Wheeler, Karin Holmberg, Britta Kärnström, Els-Mari Eliasson, Agneta Enbom Holz och Brita Nyman.

Styrelsen i PRO Stockholms län 2023/2024

Här finner du ledamöterna i distriktsstyrelsen, uppgift och styrelsens kontaktpersoner för verksamheter i distriktet samt revisorer och valberedning.

Ordförande Curre Hansson, e-post tis.hansson@gmail.com tel 076-826 50 53

Kassör/Ansvarig för Trippelskrapet, PRO:s eget lotteri Els-Mari Eliasson,

e-post elsmari.eliasson@stockholm.pro.se tel 0730-74 55 99

Sekreterare Christer Hedberg, e-post christer.hedberg@stockholm.pro.se
tel 070-376 49 35

Studieledare IngaLill Norlin, e-post ingalill.norlin@gmail.com 
tel 070-691 99 65

Övriga ledamöter

Ansvarig för resor Åke Allard, e-post akeakonsult@akea.se tel 070-317 16 04

Ansvarig för KPR och RPR Alf Andersson, e-post alf.andersson@stockholm.pro.se
tel 0730-68 65 84

Ansvarig för konsumentfrågor Britta Kärnström,
e-post britta.karnstrom@stockholm.pro.se tel 073-800 80 38

Ansvarig för friskvård, pensionutbildningar
Agneta Enbom Holz, agneta.enbom.e-post agneta.enbom.holz@stockholm.pro.se 
tel 070-880 40 62

Lars Sundberg, e-post lars.sundberg52@outlook.com tel 076-811 68 20

Ersättare

Brita Nyman, e-post britanyman@hotmail.com tel 070-317 77 33

Karin Holmberg, e-post karin.h.holmberg@gmail.com tel 073-339 87 12

Kaj Carlberg, e-post kaj@socakonsult.se tel 070-616 51 09

Yvonne Wheeler, e-post yvonne.b.wheeler@gmail.com tel 070-799 87 64

Kari Nortemo, e-post nortemo@gmail.com tel 0730-222 094

----

Revisorer

Ordinarie Åke Ekstrand, PRO Boo, Ingvar Högström, PRO Handen
Ersättare Harry Vikner, PRO Årsta, Kristina Larsson, PRO Tyresö,

Valberedning

Stig Nyman, PRO Sollentuna, sammankallande, e-post nymanstigal@gmail.com
tel 070-667 17 76

Göran Eriksson, PRO Kultur, e-post goran.eriksson@abf.se

Karin Hanqvist, PRO Blackeberg, e-post karin.hanqvist@stockholm.se

Yvonne Moberg, PRO Tyresö, e-post ywwe50@hotmail.com

Birgitta Engstrand, PRO Upplands Väsby, birgitta.a.engstrand@gmail.com
tel 070-375 65 29