Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Södermanland

Manual PRO vetarna 5,1

Presenterad på ordförandemöte den 24/4-24

Tävlingen genomförs en gång per år i flera etapper. Förening, kommun, distrikt, region och riksnivå. Manualen beskriver förenings, -kommun och distriktsnivå.


Föreningsnivå:
Man börjar med en individuell frågetävling i föreningarna senast januari.
Kuvertet med frågeformulären och 2 ex av facit (i ett eget slutet kuvert) lämnas till föreningens ombud på höstmötet för att överlämnas till föreningens ordförande/tävlingsledare.
Tävlingen börjar med att tävlingsledaren delar ut frågeformulären. Tävlingen
består av tolv 1x2 frågor. Betänketid 15 minuter. Inga hjälpmedels tillåts ex
mobiltelefon (lämnas till kontrollanten) kartböcker och uppslagsverk.
Tävlingsledaren rättar med hjälp av facit.
Viktigt att föreningen färdigställer en utslagsfråga, ex: att man beräknar antal
föremål i en glasburk.
De tre tävlande med högs antal rätt utgör föreningens lag i kommunfinalen.
Poängställning, kontaktuppgifter på vinnande lag och kontrollant rapporteras
digitalt till info@sodermanland.pro.se eller manuellt på bifogade blankett.
Informationen vidarebefordras av kontoret till distriktets PROvetargrupp.
Uppgifter på datum och plats för kommunfinalen delges de tävlande.
Kommunfinal i mars:
Kommunfinalen (i mars) avgörs samma dag och samma klockslag i samtliga
nio kommuner. Distriktet ansvarar för att frågorna kommer
tävlingsledningarna tillhanda. Tävlingsledarna erhåller även 2 ex av facit i ett
slutet kuvert.
I kommuner utan samorganisation får föreningarna i respektive kommun
samarbeta om var tävlingen ska äga rum. Orten och namn på
tävlingsledningen meddelas distriktskontoret.
Viktigt att kommunikationen mellan aktörerna fungerar.
Informationen vidarebefordras av kontoret till distriktets PROvetargrupp.

Tävlingsledaren ansvarar för tävlingens genomförande och ser till att det finns
domare, resultaträknare, tidtagare och andra funktionärer.
Varje lag består av tre personer. Vid varje bord finns också en kontrollant. Inga hjälpmedels tillåts ex mobiltelefon (lämnas till kontrollanten) kartböcker och uppslagsverk. Tävlingen består av tolv frågeområden med tre delfrågor.
Betänketiden är tre minuter per frågeområde.

Tävlingsledningen delar ut fråga ett till kontrollanterna, sedan en fråga i taget.
Efter varje fråga presenteras rätt svar och aktuell poängställning för lagen och eventuell publik.
Om extrafrågorna inte har använts, skicka tillbaka de oöppnade kuverten till
distriktsexpeditionen.
Förening med högst antal poäng representerar sin kommun i distriktsfinalen.
Resultatet av tävlingen likaså namn och e-postadress på de tävlande och
kontrollant rapporteras digitalt till info@sodermanland.pro.se eller manuellt
på bifogade blankett. Informationen vidarebefordras av kontoret till distriktets PROvetargrupp.
Uppgifter på datum och plats för distriktsfinalen delges de tävlande.
Distriktet sänder ut ett pressmeddelande om de nio kommunfinalerna.

Distriktsfinal i maj: Får en kommun förhinder att delta, meddelas
PROvetargruppen via distriktskontoret.
Tävlingen utgörs även här av tolv frågeområden med tre delfrågor.
Betänketiden är tre minuter per frågeområde.
Tävlingsledningen ansvarar för tävlingens genomförande och ser till att det
finns domare, resultaträknare, tidtagare och andra funktionärer. Vid varje
bord finns också en kontrollant. Inga hjälpmedels tillåts ex mobiltelefon
(lämnas till kontrollanten) kartböcker och uppslagsverk. Efter varje fråga
presenteras rätt svar och aktuell poängställning för lagen och publik.
Distriktet sänder ut ett pressmeddelande om tävlingen.
Namn på deltagarna i vinnande lag och vem av dem som är kontaktperson
samt poäng rapporteras in till PRO:s riksorganisation av PRO vetargruppen.
Tid och plats för regionfinalen meddelas senare.
Flen 24 mars 2024

Har du frågor eller synpunkterKontaktpersoner, vi svarar på frågor om tävlingen.

Kristina Eriksson tfn: 070 571 79 29 (gruppansvarig)
Laila Rothmaier tfn: 072 214 76 32