Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Södermanland

Styrande dokument

Verksamhets plan för 2022

  • Distriktsstyrelsen skall erbjuda stöd och hjälp till länets föreningar.

  • Dialogsamtal med förenings styrelser genomförs i hela länet.
  • Utbildning i det digitala medlemssystemet och hemsida
  • Grundläggande digital utbildning skall erbjudas i samverkan med ABF
  • Utbildning för KPR/RPR ledamöter skall genomföras
  • Styrelseutbildning för nya ledamöter i samverkan med ABF skall genomföras
  • Ordförande träffar 2 ggr / år
  • Samverkan med andra distrikt skall utvecklas spec inom ” 7-läns gruppen”
  • Samverkan med länets övriga pensionärsorganisationer skall utvecklas
  • Aktivt deltagande på kongressen 2022