Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Södermanland

Distriktets IKT-grupp

Namn, e-post

mobilnr


Hjördis Andersson
hjordis.andersson@sodermanland.pro.se

073-069 88 98


Laila Rothmaier

laila.rothmaier@outlook.com

072-214 76 32


Stellan Molinder

stellen.molinder@sodermanland.pro.se

070-387 69 09


Göran Johansson

goran.johansson.ox@gmail.com

070-210 01 83


 

Om det uppstår problem när det gäller medlemsprogrammet, hemsida eller
MS Office 365 tag kontakt med någon av oss så hoppas vi kunna lösa ert problem eller lotsna er vidare till någon som kan.
Du kan också kontakta PRO:s datasupport på tfn 0771 171 171