Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Malmö

PRO Påverkar

Foto: Sylve Qvillberg

Centrala Pensionärsrådet i Malmö Stad CPR

Här hittar du olika rapporter och inlägg från rådsmöten på Stadshuset med Kommunalrådet Anders Rubin för Hälsa- Vård och omsorg.
Under ett år har vi 4 rådsmöten och en årskonferens.
Rådet behandlar främst frågor som rör:

  • övergripande planering av vård och omsorg
  • boende för äldre
  • tillgänglighet
  • taxor och avgifter
  • kvalitetsuppföljning.

Rådet är ett forum för ömsesidig information mellan folkvalda och pensionärsorganisationer. Rådet är även remissinstans till kommunstyrelsen. Frågor till rådet bereds av ett arbetsutskott.