Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Malmö

Centrala Pensionärsrådet CPR

.

Centrala Pensionärsrådet i Malmö Stad CPR

Från vänster: Ninette Hansson, Birgitta Hultgren, Ingrid Mardell, Preben Andersson och Susanne Björkenheim. Bakre raden: Preben Karlsson och Anders Magnhagen

Från vänster: Ninette Hansson, Birgitta Hultgren, Ingrid Mardell, Preben Andersson och Susanne Björkenheim. Bakre raden: Preben Karlsson och Anders Magnhagen

Ny mandattid 2023 - 2026
Samorganisationens Höstmöte har utsett följande ledamöter och ersättare för en mandatperiod på 4 år:
Ledamöter, Susanne Björkenheim, Anders Magnhagen, Birgitta Hultgren, Preben Andersson och Ingrid Mardell.
Ersättare, Ninette Hansson och Preben Karlsson

 Centrala Pensionärsrådet ska behandla frågor och planering som berör äldres villkor i Malmö. Via CPR kan PRO påverka en hel del, lyfta missförhållanden i vården, kvalitet i äldreomsorgen, även hemtjänstpersonalens villkor, strulande färdtjänst, planering kring framtida äldreboenden, budgetfrågor osv. Dock inte individärenden.

PRO och de två andra pensionärsorganisationerna SPF och SKPF, har alla ledamöter i CPR. Det har även de politiska partierna. I CPR ska partierna få en bild av pensionärsorganisationernas krav via Malmös äldre. Ordföranden i CPR är Anders Rubin (S), tillika ordförande för Hälsa, vård och omsorgsnämnden.

En stilla vädjan till PRO:s föreningar och medlemmar i Malmö: vi vill gärna ha frågor, ärenden, osv från Er att lyfta i CPR, så att PRO lever upp till att äldre har ett bra liv i Malmö.