Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Malmö

Om oss

Välkommen till PRO Samorganisation i Malmö

Höst 2020

Höst 2020

Första sidan

PRO Samorganisation

Samorganisationens huvuduppgifter är att
• samordna och tillvarata de anslutna föreningarnas och medlemmarnas intressen,
• medverka till en positiv medlemsutveckling
• inom kommunen driva frågor i syfte att öka de äldres inflytande i samhället och förbättra deras livsvillkor,
• fungera som remissinstans, och
• arbeta för goda kommunala anslag.

Samorganisationens styrelse skall under året arbeta med att
• undersöka möjligheterna att arrangera en stor dans på lämplig plats under våren,
• förbättra kontakt och dialog med föreningarna,
• genomföra en styrelseturné bland föreningarna,
• ge varje förening en kontaktperson i styrelsen,
• öka kunskapen om verksamheten genom att regelbundet bjuda in representanter från föreningarna,
• säkerställa att föreningarna får tillgång till för verksamheten ändamålsenliga lokaler,
• lokalhyror hålls på en nivå som är rimlig i förhållande till föreningarnas ekonomi,
• kontinuerligt informera föreningarna om gemensamma aktiviteter, och
• stärka PRO som en lokal intresseorganisation.
• Arrangera 2 ordförandekonferenser per år

I PRO-centret kommer mötes-, studie-, hobby-, motions- och trivselverksamhet att bedrivas