Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Malmö

Styrelsen

Samorganisationen i Malmö

Personer framför träd

Samorganisationen ska arbeta med att:

Förbättra kontakt och dialog med föreningarna
Öka kunskapen om verksamheten genom att regelbundet bjuda in representanter från föreningarna
Säkerställa att föreningarna får tillgång till för verksamheten ändamålsenliga lokaler
Lokalhyror hålls på en nivå som är rimlig i förhållande till föreningarnas ekonomi
Kontinuerligt informera föreningarna om gemensamma aktiviteter
Stärka PRO som en lokal intresseorganisation
Skapa ett lokalt handlingsprogram, och presentera programmet för medlemmar, politiker, press och allmänhet genom en utåtriktad aktivitet under sensommaren.
I PRO-centret kommer mötes-, studie, hobby-, motions-, och trivselverksamhet att bedrivas.