Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Östergötland

Årsmöte 2017

Den 26 april samlades hundrafemtio PRO-are från hela Östergötland i Missionskyrkan i Linköping för årsmöte.

Ordförande Curt Karlsson började med att hälsa alla varmt välkomna med ett särskilt välkomnande till Riksorganisationens representant Jan Andersson, Erna Helge PRO Kalmar län, Berit Bohman PRO Jönköpings län, Gun Svensson ABF Östergötland och Mats Johansson Region Östergötland.
Sedan inledde han med en kort sammanfattning av vår verksamhet under 2016.
Vi firade 70 år med olika aktiviteter. Andra frågor som varit i fokus är vårt opinionsarbete med att förstärka bilden av PRO och vårt varumärke. Vi är också en viktig aktör för att driva våra gemensamma samhällsfrågor. Curt lyfte särskilt fram vårt arbete i de kommunala pensionärsråden KPR och i Regionens pensionärsråd RPR. Curt berörde också den omfattande utbildnings- och kultur-verksamheten som genomförts inom distriktet och i våra 68 PRO föreningar runt om i länet. Mer av våra aktiviteter redovisas i vår verksamhetsberättelse.
Årsmötet beslutade att välja Mats Johansson som ordförande för mötet. Mats tackade för förtroendet att leda förhandlingarna. Han tycker PRO är en fantastisk organisation som har ett otroligt brett utbud av aktiviteter men också är en organisation som kan bedriva opinion. Det är viktigt att regionen utnyttjar den möjligheten och tar tillvara den kunskap och erfarenhet som finns i PRO.

Jan Andersson från Riksorganisationens styrelse började sitt anförande med en hälsning från Riksorganisationen. Presenterade sig själv som före detta politiker i Helsingborg, riksdagsman och EU parlamentariker. Han är ordförande i PRO Skåne och hade inte tidigare förstått viken stor folkrörelse PRO är med så många aktiva medlemmar. PRO är ju en partipolitisk obunden organisation men inte värderingsfri. En organisation som ger glädje och med ett brett engagemang. Han ser med oro på att PRO tappat många medlemmar och att det blir en stor utmaning att behålla de medlemmar som vi har idag men också öka vårt medlemstal.
Han talade även om det orättvisa skattesystemet. En översyn av pensionssystemet är nödvändig, berörde också bromsen i pensionssystemet och premiepensionssystemets biverkningar. Antalet fattigpensionärer har ökat och många har det svårt idag med sin ekonomi, framförallt många kvinnor. Bostadstilläggen måste följa kostnadsutvecklingen, boendekostnaderna är en stor del av det ekonomiska utrymmet för en pensionär. Jan slutade sitt anförande med att PRO är en viktig aktör i samhällsdebatten som har möjlighet till påverkan på alla nivåer. Han tackade för ett fint arbete i distriktet och i våra PRO föreningar och samorganisationer och önskade oss lycka till i det fortsatta arbetet.

Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkningen och att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

Sedan förrättades det val till styrelsen. Curt Karlsson omvalde som ordförande i ytterligare två år. Det gjorde även vår studieorganisatör Inghild Larsson och de ledamöter och ersättare vars mandattid gick ut.

PRO Östergötlands styrelse:
Ordförande: Curt Karlsson PRO Johannelund
Kassör: Roland Yngwe PRO Kisa
Studieorganisatör: Inghild Larsson PRO Mantorp
Sekreterare: Ragnhild Wärn PRO Motala Västra
Ledamöter: Britt Nyberg PRO Godegård
Verner Bilde PRO Skärblacka
Ulla Bäckman PRO Ljura
Anne-Louise Aspanius PRO Åtvidaberg
Leena Nilsen PRO Söderköping

Ersättare: Märta Nordfjäll-Davidsson PRO Finspång
Ingemar Persson PRO Johannelund
Lars G Karlsson PRO Vadstena
Sven Jonsson PRO Centrum
Sune Pettersson PRO Kvillinge

Årsmötet antog ett uttalande som ska skickas till press och länets riksdagsledamöter. Mötet avslutades med att Curt avtackade de personer som slutar sina uppdrag för PRO Östergötland med en blomma och ett presentkort. Sedan tackade han Mats Johansson och alla ombud och övriga deltagare för ett bra årsmöte. Samtidigt tillönskades alla en skön sommar.

Li Teske/ombudsman

Ordförande Curt Karlsson hälsar alla välkomna

Jan Andersson från Riksorganisationens styrelse håller ett engagerat tal

Alla lyssnar uppmärksamt

Mats Johansson, Regionråd och årsmötets ordförande

Foto: Li Teske

Uttalande vid PRO Östergötlands årsmöte. Läs här! Pdf, 103.5 kB.