Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Örebro län

Distriktet

Bro i centrala Örebro

I Örebro län finns 55 föreningar.

Text

Distriktet i Örebro län

Distriktets uppgifter är:

- att driva pensionärernas intressefrågor och verka för ett ökat inflytande
- att främja samarbetet med samorganisationerna och föreningarna och genomföra gemensam verksamhet och aktiviteter
- att bidra till en positiv medlemsutveckling och medverka till bildandet av nya föreningar
- att fastställa föreningarnas verksamhetsområden i samråd med samorganisationen där sådan finns

Distriktet ska följa riksorganisationens (RO) stadgar och de beslut som fattas av kongressen, RO:s styrelse och representantskapet.