Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Örebro län
Bro i centrala Örebro

Distriktet

I Örebro län finns 42 föreningar.

Distriktet i Örebro län

Distriktets uppgifter är att:

*

driva pensionärernas intressefrågor och verka för ett ökat inflytande

*

främja samarbetet med samorganisationerna och föreningarna

*

genomföra gemensam verksamhet, studier och aktiviteter

*

bidra till en positiv medlemsutveckling samt medverka till bildandet av nya föreningar

*

fastställa föreningarnas verksamhetsområden i samråd med samorganisationen där sådan finns

Distriktet ska följa riksorganisationens (RO) stadgar och de beslut som fattas av kongressen, RO:s styrelse och representantskapet.