Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Öja-Gemla
Personer framför träd

Digitalt Årsmöt PRO Öja-Gemla. Verksamhetsåret 2020 är nu genomfört.

På grund av coronapandemin genomförde vi i år ett skrifligt digitalt årsmöte.
Följande länkade handlingar utgjorde underlaget:

Dagordning / ärenden

  1. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare
  2. Godkännande av förslag till dagordning
  3. Godkännande av årsmötets behörighet
  4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  5. Valberedningens förslag

Förslag till val av protokolljusterare och tillika rösträknare

  • Monica Nilsson
  • Peter Axelsson

En stor mängd ifyllda svarsformulär är inkomna innan sista dagen för röstning, den 20 mars 2021.

Kategorier:
Övrigt
Publicerad:

Text: PAx