Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Vaggeryd

Verksamhetsplan 2022 PRO Vaggeryd

Vaggerydsföreningen av Pensionärernas riksorganisation (PRO) är öppen för alla pensionärer.

Föreningen är i förhållande till politiska partier, religiösa samfund och nykterhetsorganisationer neutral.

Föreningens uppgift är

 • att bevaka medlemmarnas intresse och rättigheter i samhällets olika instanser genom att påverka beslutsfattarna i riksdag, kommun och landsting. Detta gör vi genom att aktivt delta i till exempel kommunala pensionärsrådet och i centrala aktiviteter.
 • att bilda opinion i frågor som vi vill förändra för att ge pensionärerna bättre villkor vad gäller vård, omsorg och tillgång till samhällets övriga begivenheter.
 • att erbjuda medlemmarna social gemenskap via möten, studier, resor med mera.
 • att organisera fysiska aktiviteter för att stärka medlemmarnas fysiska hälsa och kondition. Målet är att må bättre och därmed stärka livskvaliteten.

Styrelsens uppgift är

 • att ansvara för och planera föreningens verksamhet.
 • att öka allmänhetens kännedom om vad PRO är och gör genom marknadsföring av verksamheten i press och övrig massmedia.
 • att föra en aktiv medlemsvärvning med mål att öka medlemsantalet under 2022.
 • att ansvara för föreningens ekonomi.
 • att aktivt arbeta i PRO:s Samorganisation.
 • att ansvara för att studieverksamheten hålls levande.
 • att ansvara för att medlemmarna erbjuds de fysiska och sociala aktiviteter som de efterfrågar.

Verksamhetsplan för 2022

Månadsmöten hålls följande datum klockan 14.30:

 • 27 januari: Parentation
 • 24 februari: Årsmöte
 • 24 mars (?): PUB-afton
 • 21 april:
 • 19 maj: Våravslutning
 • 25 augusti: Sommarfest
 • 22 september
 • 20 oktober (?): PUB-afton
 • 17 november: Verksamhetsplan och budget
 • 8 december: Julfest

Styrelsens möten klockan 09.30 i Magnisa Stuga:

 • 13 januari
 • 3 februari
 • 3 mars
 • 7 april
 • 5 maj
 • 11 augusti
 • 1 september
 • 6 oktober
 • 3 november

Studier

Syftet är att med utbildning stimulera den enskilde medlemmen att följa med i samhällsutvecklingen och därmed förhindra utanförskap i ett alltmer komplicerat samhälle, speciellt då det gäller tekniska saker.

Följande studier erbjuds:

 • Släktforskning
 • Sjunga i kör (PRO-Kören)
 • Läs och res
 • Canasta

Samt i övrigt erbjuda det som önskas.

Fysiska aktiviteter

För att ge lika status för dem som ansvarar för de olika aktiviteterna har föreningen beslutat att alla verksamheter ska ledas av en kommitté med minst tre och högst fem ledamöter varav en ansvarig/sammankallande.

Kommittéerna erbjuder då följande under 2022:

Bowling

En trevlig träning med skiftande resultat. Vi spelar en gång i veckan i Skillingaryds Bowlinghall.

Boule

Vi spelar boule på fina banor vid idrottsplatsen. En trevlig gemenskap med spel och fikapaus.

Styrketräning

Individanpassad träning av hela kroppen. Vi tränar två gånger i veckan, måndag och torsdag, i Atletklubbens lokaler i Vaggeryds Sporthall.

Stavgång

Tre olika grupper promenerar varje tisdag med utgångspunkt från Friluftsgården. Gemensam avslutning med fika.

Snickeri

Snickarnas specialitet är fågelholkar och fågelbord. Snickarna bjuder PRO-medlemmarna på tårta en gång om året.

Övrigt

Resor

Både korta och längre resor ordnas. Det finns mycket intressant även i närområdet. Kommittén är lyhörd för medlemmarnas önskemål.

Hemsida och sociala medier

Hemsidan är en viktig del av PRO-föreningens informationsflöde till medlemmarna. Den uppdateras kontinuerligt och alla kan lämna bidrag till hemsidan.

2021 startade föreningen en Facebook-grupp; PRO Vaggeryd. Gruppen är ett snabbt sätt att nå dem som är medlemmar i gruppen och ett bra komplement till hemsidan. Alla gruppmedlemmar kan enkelt göra text- och bildinlägg.