Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Vaggeryd

Verksamhetsberättelse 2020

PRO Vaggeryd 2020

Styrelsens rapport

Styrelsen för PRO Vaggeryd avger följande berättelse för det gångna verksamhetsåret.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande Vakant
Kassör Eva Kursten
Sekreterare Marianne Elg
Studieorganisatör Stig Johansson
Ledamot Ingalill Haraldsson
Ledamot Kristina Skantz
Ledamot Lars-Olof Elg
Ledamot Ingemar Johannesson
Ledamot Margitha Larsson
Ledamot Georg Antonsson
Ledamot Mats Elmgren

Medlemsantalet var vid årets början 412 och vid årets slut 402.

Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden och föreningen har genomfört ett månadsmöte och årsmötet, samt två tipspromenader. Ett stympat år med mycket begränsad verksamhet på grund av coronapandemi. Vi har fått följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer med nya restriktioner vecka för vecka.

Januari: En parentation över 13 avlidna medlemmar hölls och ett bildspel av Anita Blomgren visades, samt diktläsning och sång av vår egen kör. 88 medlemmar deltog i mötet.

Februari: Årsmötet gästades av Sven-Gunnar Sundkvist som visade bilder och berättade om gamla Götafors. Roland Emanuelsson ledde årsmötesförhandlingarna med den äran, snabbt och smärtfritt. När det gäller valen så står föreningen dock utan ordförande. Ett välbesökt årsmöte, då108 medlemmar deltog.

Mars: I mars arrangerade vår förening genomförandet av PRO-vetarna för vårt område. Det var sju lag som tävlade. Dessvärre gick inget Vaggerydslag vidare i tävlingen. Det blev ett lyckat arrangemang och allt fungerade bra.

Någon PUB-afton blev det inte denna månad då pandemin slagit till på allvar och vi fick ställa in med kort varsel.

April, Maj, Juni: Månadsmötena är inställda. Stavgången och boulen är de enda aktiviteter som har försökt hålla igång sina sammankomster och följt gällande restriktioner.

Juli: Under denna månad genomfördes fyra vandringar i Vaggeryd med olika guider, beroende på vilken del av samhället vi gick i. Detta var ett lyckat samarrangemang med SPF.

September och Oktober: Under dessa månader hade vi två tipspromenader som utgick från Magnisa stuga. I september gick 37 stycken promenaden i det fina vädret och samtalen var mycket uppsluppna. I oktober var det 45 som trotsade regn och rusk och försökte lösa de kluriga frågorna som Ingemar Johannesson gjort. Det är tydligt att folk har saknat de gemensamma sammankomsterna med de goda samtalen.

November: Inte heller novembermötet med antagande av verksamhetsplan och budget för 2021 kunde genomföras. Enligt stadgarna hade styrelsen rätt att fatta besluten och anta plan och budget och så fick det bli. Alltihop finns dock utlagt på vår hemsida så att alla kan ta del av handlingarna.

Styrelsens förhoppning är att vi får ett bättre verksamhetsår 2021.

Vaggeryd i februari 2021.

Eva Kursten Stig Johansson Ingalill Haraldsson
Marianne Elg Lars-Olof Elg Ingemar Johannesson
Margitha Larsson Georg Antonsson Kristina Skantz
Mats Elmgren

Här följer våra aktiviteters egna verksamhetsberättelser.

Studier

På våren blev det 3 st sammankomster innan coronapandemin stoppade all verksamhet för resten av år 2020.

Vi, 16 personer läste om författare som har anknytning till Österlen i Skåne som; Fritjof Nilsson Piraten och Karin Brunk Holmqvist. En bussresa med 48 anmälda blev också inställd. Den skulle ha ägt rum 26 - 27 maj. Allt ovan i samarbete med PRO Skillingaryd.

Ansvariga: Stig Johansson och Ingrid Ström Karlsson

Släktforskning

Under vintern 2020 genomförde PRO cirkeln endast 5 gånger t.om 11 mars i Magnisas lokaler, då den numera beryktade coronapandemin slog till och därefter avbröts hela studiecirkeln på obestämd tid.

Vi har bedrivit cirkeln med visst stöd av handboken ”Släktforska Steg för Steg”, men främst har deltagarna på egen hand sökt i olika digitala arkiv.

Alla deltagare tycks ha kommit en bra bit in i studiecirkelmaterialet i sitt sökande efter egna släktingar och kanske dessas levnadshistoria.

Cirkelns syfte har i första hand varit en nybörjarkurs, men allteftersom har den mer blivit ett sätt att bredda kunskaperna med de olika tips på värdefulla kunskapskällor som finns att tillgå i medierna, undvika fallgropar samt hjälp med texttydning och annat, för att deltagarna ska komma vidare med sin släktforskning.

Ingen nybörjare har anslutit sig till den under årets cirkel.

Vi började säsongernas cirklar med att presentera våra mål, kunskapsläget och egna önskemål, hur ska vi arbeta och hur många träffar vi ska genomföra, vilka frågor eller idéer vi vill belysa särskilt.

En genomgång av de goda möjligheter via internets många och olika släktforskningsprogram som numera finns att tillgå var en viktig del. Systematik i släktforskningen och olika nya sätt som finns för att komma bakåt i den egna historien diskuterades, vilket vi ofta tillsammans kunnat reda ut under vårens träffar.

Cirkeln fick tyvärr ett abrupt slut och studiecirkeln besluta att avbrytas med omedelbar verkan

Ansvariga: Bernt Ekfeldt och Lars-Erik Lunnevad

Canasta

Från 13 januari till 16 mars hade vi 10 träffar, då vi gick igenom reglerna och spelade canasta. Vi var 6 personer. Resten av året ställdes in p.g.a. corona.

Ansvarig: Lars Eklund

Kören

Vi är 18 medlemmar i kören.
Vi har haft 7 övningar i år. Den 13 mars fick vi besked om att vi inte fick öva på Furugården för corona.

Den 12 augusti fick vi sjunga på Fridensborg. Vi började med en stunds träning. Vi hade tur med vädret. Efteråt bjöds det på kaffe.

Den 8 september var vi på Tor och sjöng en stund. Även här hade vi en övningsstund först och det hela avslutades med kaffe.

Nu hoppas vi att kommande år blir bättre så vi kan starta kören och sjunga igen.

Körledare: Ing-Britt Persson

Boule

Trots coronarestriktioner kom vi igång med boulespelandet i april. Vi spelade utomhus med avstånd till varandra. Det har varit god uppslutning på våra träningsdagar, måndagar och onsdagar kl14-16. Det har varit 15–20 personer som spelat varje gång. Kaffe med dopp har serverats som vanligt till självkostnadspris. Det har inte varit några tävlingar ”utsocknes” detta år, men vi har haft ett klubbmästerskap. Vi har spelat utan uppehåll fram till kylan kom i början på november.

Trots allt har det varit ett bra år för boulesektionen i Vaggeryd med många trofasta deltagare, med plats för fler på våra fina boulebanor.

Ansvarig: Eivon Strandgård

Bowling

På grund av den pågående pandemin har det varit ett tungt år för bowlarna, då vi inte kunnat utöva denna aktivitet. Vi får hoppas att nästa år bjuder på bättre förutsättningar.

Ansvarig: Tord Nahlbom

Styrketräning

2020 blev en kort säsong för vår gemensamma träning i Atletklubbens lokaler. Sista gången med gemensam fika efteråt var den 12 mars. Flera av pensionärerna har fortsatt med den individuella träningen, men då på tider som inte gillas av den yngre generationen, för att undvika att träna med många samlade. Ovisst i dagens läge när denna aktivitet kan komma igång igen.

Ansvarig: Janos Kursten

Snickarna

2020 blev året då vi bara kunde träffas 5 gånger, sedan blev det besöksförbud i alla Furugårdens lokaler. Nu ligger det många halvfärdiga fågelholkar och påbörjade insektshotell som behöver bli klara att sättas ut i naturen.

Vi väntar på att få komma igång under våren och återgå till vanliga rutiner och få fart på ruljangsen.

Ansvariga: Åke Andersson och Håkan Svahn

Stavgång

Vi stavgångare har under året träffats 32 tisdagar uppe vid Friluftsgården för att ta en promenad i de vackra omgivningarna. Vi är uppdelade i tre grupper som går i olika tempo. Vi brukar vara 20–25 personer totalt, som efter avslutad promenad samlas och dricker kaffe och har en stunds trevlig samvaro.

Tyvärr har vi inte kunnat göra några utflykter på grund av rådande omständigheter.

Ansvarig: Håkan Svahn

Resekommittén

I resekommittén har Monica Johansson, Marianne Gustavsson och Erling Abrahamson ingått. Kommittén har sammanträtt två gånger under året, förutom telefon- och internetkontakter.

Året har helt präglats av den världsomfattande covidpandemin i stort som i smått. Verksamheten hann inte bli någon verksamhet förrän vi fick ställa in de två arrangemang som var planerade under mars och april. Vi hade hoppats att läget skulle vara klart för resor till hösten, men pandemin ökade istället i omfattning efter sommaren.

2019 träffades resekommittéerna i de olika pensionärsföreningarna i kommunen för ett ökat samarbete med resor och tips om utflyktsmål. I denna anda har även representant för SPF i Vaggeryd, Jörgen Bergström, deltagit i våra möten.

De arrangemang som ställdes in var följande:
- ReMida, 23 mars
- Bankgården i Vrigstad och Nydala kloster, 6 april

I Waggeryds Museiförenings lokal, Magnisa stuga, finns i arkivet en kopia av en handskriven historik inför PRO i Vaggeryds 25-årsjubileum den 7 september 1985. En del av texten lyder: "Vaggeryds pensionärer har alltsedan föreningens början varit intresserade av resor. Redan första året gjordes två resor; till Nydala kloster och Vrigstad samt till Eringsboda." Detta visste vi inte om vid planerandet, men visst hade det varit trevligt med denna resa, året då föreningen fyllde 60 år.

PRO Skillingaryd erbjöd resa till Bingolotto i Göteborg 15 mars, till vilken även tolv pensionärer från Vaggeryd hade anmält sig, men också den resan ställdes in.

Ansvarig: Monica Johansson

Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunala pensionärsrådet har haft 3 möten under året.

Pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer och kommunens styrelser och nämnder.

Pensionärsrådets representanter har i rådet möjligheter att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten.

I pensionärsrådet ingår representanter från kommunstyrelsen, Pensionärernas Riksorganisation PRO, SPF Seniorerna och Svenska Pensionärers Förbund SKPF.

Under året har Vårdcentralerna i kommunerna blivit granskade liksom år 2017.

Objektiva mätningar på hur bra vårdcentralerna är för äldre. Från Regionens sida önskas att man skall inrätta Äldrevårdsmottagningar.

Mejeriet i Skillingaryd har färdigställts liksom Tor i Vaggeryd. Stora investeringar med gott resultat för kommunens del. Många samhällen runt om i regionen saknar byggen som motsvarar dessa, med möjlighet för omsorg av äldre och LSS boende.

Nytt reglemente har genomförts.

Syftet med rådet är att:
Ha en rådgivande funktion som berör pensionärer.
Kunna fungera som remissinstans i frågor som berör pensionärer.
Kunna initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och styrelser.

Landet har ca. 30 000 medlemmar i PRO.
I vårt län 1 000 personer som behöver geriatrisk vård.

Viktigt att göra en framtidsfullmakt.
Långtidsparkering i kommunen har också diskuterats.
Intervjuer med 90-åringar i kommunen är också aktuellt inför nästa år. Länspensionärsrådet skall utarbeta riktlinjer angående frågeformulär.

Ledamot: Gun Andersson


PRO Resultaträkning 2020

Om du läser resultaträkningen i mobilen, kanske du behöver ha mobilen i liggande läge för att se alla kolumnerna.

Intäkter


2020

2019

3010

Mötesintäkter

8 300

54 380

3050

Lotterier

4 896

14 055

3051

Trippelskrapet

6 000

6 370

3020

Flaggpengar

3 000

3 000

3300

Kommunbidrag


5 000

3500

Medlemsavgifter

18 940

16 920

3990

Studie/kultur ABF

2 080

9 300

3030

Cirkelavgifter

2 200

300045 416

112 025

Kostnader


2020

2019

4010

Möteskostnader

16 021

63 748

4050

Lotterier

2 024

4 942

4020

Studier/cirklar, hyror

1 500

5 015

4015

Styrelsemöten

1 700

2 179

4060

Material- infokostn

0

540

6570

Bankavg./bokföringspro

3 888

4 437

6431

Bilers. Förtr.valda

0

370

6071

Uppvaktn./kondoleanser

2 375

5 734

6110

Kontorsmaterial

84

1955

4030

utb.flaggpengar/

2 000

2680

6250

Porto

1 645

1 260

6490

Kostnadsersättn. Adm

3 410

7 000

6990

Övr. avgifter

1 022

1 01035 669

100 870

Intäkter

45 416

112 025

Kostnader
-35 669-100 870

Årets resultat

9 747

11 155

Balansrapport

Likvida medel per 31/12 20202020

2019

1910

Kassa

3 478

2318

1930

Swish

5 840

3 634

1940

Bank

28 835

21 893

1941

Plac.konto

72 249

72 249110 402

100 094

Skulder

Boule-kommittén

10 269

PRO Minnesfond

3 750

Snickargubbarna

-111

Aktier/Andelar i Folkets Hus

1 000

Samorg. Vgd, Sk.ryd, Hok

6 667

Skulder: 21 575