Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Taberg

År 2023

Här kan du berätta om din förening eller verksamhet.

Personer framför träd

PRO Taberg styrelse 2023

Styrelsen består av 6 ordinarie ledamöter varav en är hedersledamot samt 3 suppleanter. Styrelsen valdes på årsmöte den 13 mars 2023.

Ordförande

Sölve Alm
tel. 070 6534606
solve.alm@telia.com

Sekreterare

Eva Nilsson
tel. 076 1191002
eva.nilsson45@hotmail.com

Kassör

Asta Karlsson
tel. 070 2554188
asta.b.karlsson@gmail.com

Vice ordförande

Bodil Johansson
tel. 070 3585251
bodiljh48@gmail.com

Medlemsansvarig

Irene Svensson
tel. 073 5315538
irene37@hotmail.se

Hedersledamot

Karin Åstrand
tel. 079 0271846

Studie-

Organisatör. ABF

Anne May Hedqvist
tel. 072 5641050
anne-may.hedqvist@hotmail.com

Suppleant

Åke Josefsson
tel. 073 0387750
em9ajo@gmail.com

Suppleant

Carola Svenningsson
tel. 070 1704927
carola.s1948@gmail.com