Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Taberg

Tidiga föreningsnamn

Historik

På sensommaren 1962 inbjöd Tabergs FCO

(Facklig Centralorganisation) pensionärerna i Taberg och Månsarp på en bussresa till Värnamo och Toftaholm.

Vid sammankomsten kom frågan upp om bildande av en pensionärsförening.

Den 4 oktober 1962 inbjöd Tabergs FCO ånyo pensionärerna

till ett möte för att bilda en pensionärsförening.

Till ordförande för detta möte valdes Rune Wiman och till sekreterare Ivar Carlsson. Mötet beslutade att bilda en pensionärsförening i Taberg – Månsarp med anslutning

till Pensionärernas Riksorganisation PRO. Till detta möte

anmälde sig 24 pensionärer för inträde i föreningen.

Till styrelse för den nybildade föreningen valdes:

Ordförande Ivar Carlsson

Vice ordförande Erika Jonsson

Kassör Carl Jonsson

Sekreterare Thomas Karlsson

Vice sekreterare Edith Carlsson

och till revisorer Ester Rönn och Eskil Johnsson.

Första föreningsmötet efter bildandet hölls den 23 oktober

1962 på pensionärshemmet och ytterligare 6 nya medlemmar hälsades välkomna. Lokalfrågan diskuterades, beslutades att använda församlingshemmet och att möten skall äga rum andra måndagen i månaden klockan 15,00.

Så sker även i dag många år senare, men tiden är ändrad till klockan 14,00 och lokalen i dag är Storstugan i Missionskyrkan Taberg.