Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Snöstorp-Vallås

PRO:s historia

Mer än 75-åriga historia

Personer framför träd

PRO:s mer än 75-åriga historia

I mer än 75 år har PRO funnits som en oberoende kraft för att samla pensionärer i påverkansarbete, men också som en mötesplats för gemenskap, glädje, hälsa och personlig utveckling. Nedan kan du läsa lite om åren som var.

PROs officiella historia börjar under brinnande världskrig, 1942 i Malmö. Där hölls nämligen den första konstituerande kongressen.
Malmö förblev riksorganisationens hemvist under många år, ända fram till 1977 då den flyttade till Stockholm.

Pensionärsföreningar fanns förstås långt tidigare. Det fanns förr som nu ett behov av att organisera sig, inte minst för att påverka levnadsvillkoren för pensionärerna.

Göteborg eller Grängesberg?
Vilken som är den äldsta PRO-föreningen är en definitionsfråga. Föreningen i Göteborg, som tog initiativet till bildandet av PRO, anses ibland som den äldsta. Den bildades 1938. Men PRO-föreningen i Grängesberg bildades redan 1936. Den föreningen gick dock inte in i PRO förrän 1946.

Göteborgsföreningen sägs ha bildats på initiativ av Albin Ström, utgivare av tidningen Arbetarposten, som reaktion på en ändring av pensioner och kommunala pensionstillskott, som skapade stort missnöje bland pensionärerna. Den tändande gnistan blev en lokal åtgärd i Göteborg att beröva pensionärerna en pensionshöjning med hundra kronor. Staden sänkte nämligen det lokala pensionstillskottet när pensionen höjdes.

I början var det en hel del politiska stridigheter i PRO-föreningen. Majoriteten av medlemmarna ville ha en verksamhet som liknade dagens, men en mindre del hade mer partipolitiska mål. Majoriteten uteslöt så småningom dem som ville utnyttja föreningen som en politisk "lekstuga".

Partipolitiskt obunden
PRO var från starten partipolitiskt obundet. Från början hette organisationen Sveriges Folkpensionärers Riksorganisation.

PRO blev namnet först år 1965.

Sedan riksorganisationen bildats ökade medlemstalet snabbt. Vid starten fanns det sju föreningar med 5000 medlemmar varav 3400 från Göteborgsföreningen. 1945 hade organisationen 41 000 medlemmar. 1964 nåddes 200 000 medlemmar och 1974 300 000. Vid årsskiftet 2016/2017 hade PRO omkring 360 000 medlemmar.

Viktiga frågor som har drivits under åren är ekonomisk trygghet, vård, omsorg och boendevillkor, matpriser, tandvård och mycket annat. De sociala aktiviteterna, studier, friskvård m.m. har också spelat en stor roll för medlemmarnas livskvalitet under hela historien.

Ordförande i PRO genom åren:

1942-1951 Karl Pettersson, byggnadssnickare, Malmö,
1951-1961 Olof A Linders, sparbanksman och godtemplarbas, Trelleborg
1961-1974 Axel E Svensson, facklig ombudsman, Malmö
1975-1977 Artur Kaibjer, chef för BPA Kalmar
1977-1979 Arne Geijer, tidigare LO-ordförande
1979-1996 Lars Sandberg, tidigare ordförande i Statsanställdas förbund
1996-2004 Lage Andréasson, tidigare ordförande i Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
2004-2008 Lars Wettergren, tidigare bl a chef för Stockholms läns äldrecentrum
2008-2015 Curt Persson, tidigare ordförande i Statsanställdas förbund
2015- 2022 Christina Tallberg
2022- pågående Åsa Lindestam

Källa: 60-årsboken om kamp för demokrati och välfärd, utgiven av PRO, författad av Nils Viktorsson 2002.