Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Hamrånge

VERKSAMHET

”PRO är Sveriges största mötesplats för pensionärer. Vi påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att livet som pensionär blir roligare.

Pensionärernas riksorganisation, PRO, har cirka 260 000 medlemmar utspridda över hela landet. Hos oss kan du träffa nya människor, utbilda dig, resa, njuta av kultur och delta i olika friskvårdsaktiviteter.

PRO är också pensionärernas röst i politiken. Vi påverkar beslutfattarna i frågor som är viktiga för äldre. PRO är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna.

Tillsammans verkar vi för ett samhälle där du som pensionär har ekonomisk trygghet, där det finns bra vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande (PRO riks)”.

HAMRÅNGE PRO är en aktiv förening med ca 350medlemmar. Syftet med vår verksamhet är den ska vara en mötesplats där vi tillsammans skapar aktiviteter som främjar och utvecklar gemenskap, trivsel, glädje, hälsa och välbefinnande. Föreningslokal har vi på Totravägen1.

Styrelsen(kontaktuppgifter se under meny ”Kontakta oss” hemsidan)

Övergripande mål för verksamhetsåret 2024

 • Organisera och genomföra regelbundna möten, träffar, aktiviteter och studiecirklar
 • Bevaka och påverka medlemmarnas intresseområden för bättre livsvillkor i Hamrångebygden genom att i möjligaste mån delta i lokala arrangemang, representera PRO Hamrånge i Hamrångegruppen samt i kommunala pensionärsrådet (KPR)
 • Verka för ökat medlemsantal och tillvarata medlemmars intressen genom uppsökande verksamhet. Under våren arrangera grilldag med information/underhållning i Bergby.
 • Exempel på aktiviteter som styrelsen organiserar utifrån medlemmars intresse och önskemål
 •  
 • Studiecirklar
 • Tillsammans med ABF erbjuder vi studiecirklar utifrån behov och önskemål
 •  
 • Friskvårdför kropp & knopp
 • Utifrån medlemmars intressen och föreningens förutsättningar erbjuder vi lämpliga aktiviteter
 •  
 • Resor
 • Resor planeras och organiseras tillsammans med Läs- och Resecirkeln
 •  
 • Kultur- och studiebesök
 • På medlemsmöten tillhandahålla teman medaktuella lokala händelser, kulturteman samt organisera studiebesök utifrån önskemål.
 •  
 • Fler exempel på aktiviteter: Pubkvällar, kräftskiva, surströmmingsfest, vår/höstfest och jul lunch .Aktiviteter organiseras utifrån intressen.
 •  
 • Ekonomi
 • Förvalta föreningens ekonomi på ett ansvarfullt sätt samt bedriva lottförsäljning, bingoverksamhet och involvera våra samarbetspartners för att behålla en ekonomi i balans.
 •  
 • Medlemmar
 •  
 • Information till medlemmar
 • Vi informerar regelbundet om aktiviteter, möten, resor, cirklar, trivselträffar/fester via hemsidan, Facebook samt annonsering på anslagstavlor. Idéer och förslag kan också skickas till föreningen via hemsidan.
 •  
 • Bli medlem i PRO Hamrånge genom att klicka på medlemsansökan på webbsidan och välj förening: Hamrånge PRO. Behöver du guidning eller få mer information kontakta medlemsansvarig Rolf Lundberg 070-559 39 85 eller någon annan i styrelsen.
 •  

Läs mer om aktuella aktiviteter på hemsidan, Facebook och anslagstavlor