Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Gävleborg

Corona info

Nya rekommendationer för PRO-verksamhet

Efter jul och nyårshelgerna har tyvärr smittspridningen av corona-viruset ökat kraftigt i Sverige. Den 10 januari presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare restriktioner för att undvika att smittan sprids. Detta för att minska risken för allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19.

De nya åtgärderna ska gälla under en begränsad tid, för att fler ska bli vaccinerade. Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att de nya åtgärderna ska finnas kvar fram till mitten av februari, men de kommer att omprövas var 14:e dag. Målet är att avveckla åtgärderna så snart skyddet i befolkningen ökat, och situationen inom hälso- och sjukvården stabiliserat sig.

I dagsläget har 80 procent av befolkningen över 65 år fått tre vaccindoser. Det innebär att en stor andel av PRO:s medlemmar sannolikt är trippelvaccinerade. Det är mycket bra.

Idag har PRO:s ledning tillsammans med distriktsordförandena diskuterat frågan om vilka rekommendationer som ska gälla för PRO:s verksamhet. Det är viktigt att verksamheten kan hålla igång, men bedrivas på ett säkert sätt. Därför rekommenderar PRO:s ledning att all verksamhet; möten, aktiviteter, studiecirklar mm ska bedrivas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta är ett ansvar för alla, både arrangörer och deltagare. Se nedan.

Inom kort ska föreningar och distrikt genomföra årsmöten. För föreningar som vill avvakta med årsmöte ges dispens att senarelägga dessa till och med den 15 april 2022.

De föreningar som bedömer att de har möjlighet att genomföra årsmöten på ett säkert sätt ska genomföra dessa inom ramen för nu gällande rekommendationer, det vill säga smittsäkert, undvika trängsel, garantera sittplatser för samtliga deltagare, en meter mellan varje person, och att alla är vaccinerade och stannar hemma om man är minsta sjuk.

PRO:s ledning gör bedömningen att aktiviteter i mindre sammanhang, bridge, studiecirklar mm kan genomföras om Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.

Restriktionerna för PRO-verksamhet kan komma att ändras med kort varsel. Det är viktigt att arrangörer av möten och aktiviteter håller sig uppdaterad på PRO:s hemsida och via mejl.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Se även Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • Mässor. För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
 • Serveringsställen. Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och bara sittande gäster. Stängning senast kl 23.
 • Vuxna personer. Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.
 • Cuper och läger inomhus. Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
 • Vuxenutbildningar och lärosäten. För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd
 • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.