Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Distrikt Gävleborg

Bidrag som går att söka från distriktet

Det finns olika möjligheter för föreningar och samorganisationer
att söka bidrag från distriktet.

I DS budget för 2023 finns nu möjlighet att söka pengar för rekrytering av nya medlemmar och för att skapa ”guldkant” för befintliga medlemmar.

  • 5000 kr/år kan sökas av föreningar/samorganisationer för enbart medlemsvärvning/rekrytering. Ansökan ska göras i förväg, tiden jan till och med okt, och bidraget utbetalas efter redovisning av genomförd aktivitet.
  • 7 kr per medlem i varje förening enigt Harald 2022-12-31, kan betalas ut mot redovisning av en positiv aktivitet som givit ”guldkant” för befintliga medlemmar. Ange i redovisningen antal medlemmar 2022-12-31 för föreningen.
  • 10 kr per nyrekryterad medlem under året med ansökan fram till sista februari kommande år. Medlemsnummer måste anges i ansökan.
  • 600 kr för varje medlem som deltagit i veckokurs på Gysinge inom ramen för ett föreningsuppdrag. Ansökan med kopia på diplom från genomförd utbildning skickats till distriktet.