Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Grycksbo

Vår historia

PRO-Grycksbo, historik för åren 1955 - 2000

Grycksbo folkpensionärsförening startades 1955, när det 25 mars bestämdes att begära utträde ur Falu avdelningen. Det första ordinarie sammanträdet ägde rum onsdagen 2 november 1955 med 55 medlemmar närvarande.

Antalet medlemmar växte till 210 redan år 1960. Det året firades ett 5-års jubileum och många återkommande arrangemang hade haft sin start. Midsommarfirandet med stångresning firades i Oxberg. Sillsexa firades detta år i Bergsgårdens bystuga, annars tog den plats i Floholm. Föreningen hade egen orkester. En auktion inbringade ett gott tillskott i budgeten. Resor anordnades, detta år till Eskilstuna, Rättvik och Ludvika. Studiebesök gjordes på Bruket. I december firades lilla julafton.

1963 var NTO-lokalen nyrestaurerad och föreningen blev inbjuden. Det är den lokal som flitigt används till medlemsmöten än idag.

1964 tog föreningen initiativ till att Stora Kopparbergs kommun skulle höja bostadstillägget från 600:- till 1800:- /år.

Under åren har många medlemmar varit på föreningskurser på folkhögskolor t ex i Malung, på Fornby, på Bosön, i Mora och Gysinge. På 60-talet startade gymnastiken, som än idag är igång, numera i skolans idrottssal. Studiekurser, intressekurser och bokcirklar anordnades. Bland de första var kursen med ”Hobbyverksamhet för kvinnliga medlemmar” som startades av chefen för kommunens socialvårdsnämnd. Resorna som anordnats har hyst stort intresse från medlemmarna och tagit dem till många platser både inom landet och utomlands. Bruket har i många år ordnat visningar och avtackningar. Från början var det disponent Nisser som tackade avgående pensionärer vid pappersbruket. Pappersbruket var den överlägset största arbetsplatsen. Föreningen firade alla som fyllt 80 under året. Vid 60-talets slut var föreningen uppe i över trehundra medlemmar.

1970 ordnades en stor jubileumsfest i den då nybyggda skolan. Det var trerätters middag i skolmatsalen och tal och uppträdanden. Det året blev föreningen ansluten till ABF. Under 70-talet fanns under några år ett medlemsblad ”Grycksbo – ett blad för Grycksbo Pensionärsförening”. Mottot var: Ingen ska känna sig utanför gemenskapen, vi vill nå alla!

1980 blev det 25-års jubileum, nu i NTO-lokalen. På 80-talet ökade behovet av representation från föreningen. Vi representerades i Samorganisationen, Pensionärsrådet, ABF, vid distriktskonferensen, ett seminarium om äldre trafikanter och vid pensionärsavtackningen på bruket. Tre av våra trotjänare inom PRO blev tilldelade förtjänsttecken av guld Verner Zetterberg -83, Folke Asplind -85 och Evert Rapp -85. Föreningen fick en expeditionslokal i en lägenhet i ”Fläskoset”. Gå-Bingo var en ny aktivitet, likaså danser. Föreningen hjälpte idrottsföreningen med en renovering av dansbanan på Tansvallen. Föreningen informerades om Grycksbos vårdcentral och hemtjänst. Vårdcentralen med folktandvård stod klar -87. Att vi blev allt äldre syns på att föreningen också börjar ge även 90-åringarna blommor. Landshövdingen Ingvar Gullnäs bjöd in till residenset och det blev så populärt att det ordnades två tillfällen.

På 1990-talet ökade medlemsantalet till nära 400. Sång- och musikgrupper, läsecirklar, gymnastik, terapigrupper, friskvårdsgrupper, seniordanser, auktioner, äggsexor, sommarfester och grötfester till julen har varit återkommande inslag. Liksom många uppskattade resor. 40-års jubileet firades i skolan av ca 200 medlemmar.

Föreningen gjorde ett gott försök att avvärja nedläggningen av tandvårdskliniken, med en protestlista som samlat 600 namn. Trots detta lades tandvårdskliniken ned 1994. Föreningen deltog i planeringen för servicehuset i Grycksbo. Servicehuset Skoghem stod klart 1995. Föreningen fick en lokal i huset året efter och flyttade in 1996-04-01.