Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Grycksbo

Styrelsemöten

Välkommen med dina önskemål och synpunkter!

Mötesklubba
Grycksbo pappersbruk

Styrelsemöten

På styrelsemötena tar vi upp frågor som föreningens ekonomi, skrivelser som vi får från olika håll och kanter, rapporter om vad som har gjorts i föreningen eller på andra ställen där någon i styrelsen har representerat. Vi tar upp föreningens verksamhet - vad vi har gjort och vad vi ska göra. Vi bestämmer också vad vi ska ta upp på nästa medlemsmöte.

Om du har något som du vill att vi ska behandla i styrelsen, så är styrelsemöten 2023 planerade 9 januari, 6 februari, 6 mars, 11 april, 8 maj, 11 september, 9 oktober, 6 november och 11 december.